Home

Nieuws 2 reacties

Faunafonds: meer uitgekeerd vanwege ganzenschade

Den Haag – Het Faunafonds heeft in 2014 veel meer uitgekeerd in verband met schade aangericht door ganzen.

In 2014 keerde de organisatie voor €13,3 miljoen aan schadevergoedingen uit tegen €9,9 miljoen een jaar eerder. De meeste schade komt op het conto van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen.

Het vanwege ganzenschade uitgekeerde bedrag is nog exclusief de vergoeding van bijna €1,5 miljoen die is betaald aan de vereniging De Waddenvogels in verband met de ganzenopvangovereenkomsten op de Waddeneilanden. De vergoeding ligt 1,5 ton lager dan een jaar eerder. Door de extra schade door ganzen nam ook het totale uitgekeerde bedrag met ruim €3 miljoen toe tot €14,9 miljoen.

Het Faunafonds heeft in 2014 4.747 verzoekschriften faunaschade ontvangen, ruim 7 procent minder dan een jaar eerder en het laagste niveau sinds 2007. De instroom daalde per 1 oktober drastisch. Boeren moeten sinds die datum een behandelbedrag van €300 betalen voordat hun verzoekschrift in behandeling wordt genomen.

Laatste reacties

 • PetervanKempen


  Dit is voor het eerst dat ik als fries blij ben met aangetoonde hogere schade cijfers.

  Het plan van IPO om door ontmoediging de schade calims te vermijden en de officieele schade cijfers  zogenaamd een daling te laten zien ( alleen uitgekeerde schades tellen mee!) is dus mislukt dank zij uw trouwe opvolging van de oproep om dan maar bij grotere schade te gaan claimen, zodat de 300 euro weer terug komt.

  Het is voor Fryslan dubbel belangrijk dat dit wordt geconstateerd door het Fauna Fonds. Want de aangekondigde volledige winterrust, dus het niet mogen jagen op overblijvend graskland na 1 november, daar  komt het op neer, gaat niet door  als de schade niet sunstantieel gedaald is door de schade bestrijding EN de acties die de TBO's tegen 'hun'overzomerende ganzen zouden doen , aldus de gedeputeerde Johannes Kramer.

  Welnu. van een substantieele daling is hier zeker geen sprake en het is wederom bewezen dat verjaging en afschot BUITEN  rust gebieden in de winter zeer noodzakelijk is, die 3 maal zo hoge aantallen ganzen voeden in fourageergebied, dat is  domweg te duur voor ons.

  Terug naar de stand in de zomer van 2008 en in de winter de met de EU  afgesproken aantallen en soorten, dan wordt het een beheersbare zaak en voldoen we aan onze opvang verplichtingen.

 • Gijs Gans

  @p van kempen moet zijn stand van 2005, en men vergeet te melden dat het najaar gras hierin ook niet meer is meegenomen dat was ook nog 700.000 euro.
  het moet toch haast duidelijk worden dat er te veel ganzen zijn zowel in de zomer als in de winter dus eerst naar de stand van 2005  in de zomer, en in de winter naar de afgesproken aantallen in EU verband ongeveer 500,000 ganzen en geen 2.600000 miljoen,en dan maar is weer praten ook de vergoeding voor schade is dit jaar weer terug gebracht naar 23 cent was vorig jaar 27 cent per kvem waar is dit op gebaseerd landhuur en voer is duurder geworden waarom dan een lagere vergoeding, zou 30 cent moeten zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.