Home

Nieuws

Europees Parlement wil zorgvuldiger gebruik antibiotica

Straatsburg - Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die moet leiden tot een zorgvuldiger gebruik van antibiotica in de humane gezondheidszorg en de veehouderij.

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks in de EU ongeveer 25.000 patiënten overlijden als gevolg van toename van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica.

In de resolutie staat dat antibiotica niet meer zonder voorschrijven mag worden verkocht, belangenverstrengeling tussen producenten en voorschrijvers moet worden voorkomen en de informatievoorziening en monitoring over het gebruik van antibiotica en resistentievorming moet worden verbeterd.

In de veehouderij wil het  Europees Parlement het preventief gebruik van antibiotica terugdringen. Ook gemedicineerd voer zou alleen nog moeten worden toegestaan als ziektebehandeling en op voorschrift van een dierenarts. Ook koppelbehandelingen moeten worden teruggebracht, vindt het parlement.

"Het Europees Parlement geeft hiermee een duidelijk signaal af over antibioticaresistentie voor zowel mens als dier in Europa. Het is te gek voor woorden dat een varkensboer een ziekenhuis in komt en streng wordt gecontroleerd vanwege het verhoogde risico, maar de kans loopt het ziekenhuis te verlaten met een resistente bacterie. Dit gezondheidsprobleem moet daarom urgent op de Europese agenda geplaatst worden", aldus Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). "De toename van resistente bacteriën in Europa neemt zeer zorgelijke vormen aan. Om de opkomst van resistente bacteriën tegen te gaan, moeten lidstaten stoppen met preventief gebruik van antibiotica en onmiddellijk werk maken van betere voorlichting. In Nederland hebben we gezien dat we naast striktere regels over de toepassing van antibiotica ook een cultuur van verantwoordelijke omgang met antibiotica moeten stimuleren. In Nederland hebben we enorme vooruitgang geboekt, in de rest van Europa zijn we nog lang niet zover."

Of registreer je om te kunnen reageren.