Home

Nieuws 1 reactie

EC denkt over erkenning mineralenconcentraat

Brussel - De Europese Commissie (EC) denkt over de erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Dat concludeert VVD-Europarlementarier Jan Huitema uit antwoorden van Europees milieucommissaris Karmenu Vella op schriftelijke vragen van Huitema.

De Europees Commissaris zegt in zijn antwoorden dat de Europese commissie werkt aan de 'herziening van de huidige meststoffenverordening en de mogelijke uitbreiding ervan tot onder andere mineraalconcentraten'.

Op dit moment kunnen mineralenconcentraten in landbouwgebieden die vallen onder de Nitraatrichtlijn (heel Nederland valt daaronder) alleen als dierlijke mest worden aangewend. Volgens Vella geven de meest recente veldproeven en wetenschappelijke gegevens aan dat 'mineraalconcentraat, ondanks betere agronomische prestaties dan onverwerkte mest, nog niet te vergelijken is met minerale meststoffen in  termen van efficiëntie en milieuprestaties'.

Huitema pleit al langer voor het toestaan van deze 'groene kunstmest'. Huitema: "In Nederland hebben we veelbelovende onderzoeken gedaan. Dit soort innovaties vormt de landbouw van de toekomst. Het is van de zotte dat boeren niet al hun eigen mest mogen gebruiken, terwijl ze wel kunstmest aan moeten voeren."

Eén reactie

  • koestal

    Dat is al heel wat,dat ze eens nadenken  !

Of registreer je om te kunnen reageren.