Home

Nieuws 4 reacties

Dijksma: aanvullende maatregelen voor reductie antibioticagebruik

Den Haag – Er komen aanvullende maatregelen om het antibioticagebruik in de veehouderij verder te verlagen.

Dat schrijven staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken en minister Edith Schippers van volksgezondheid in een brief aan de Kamer.

De bewindslieden zijn positief over de resultaten die geboekt zijn, die de stichting Diergeneesmiddelenautoriteit SDa heeft gepresenteerd. Desondanks zijn aanvullende maatregelen nodig om de doelstelling van 70 procent reductie in 2016 te realiseren. De maatregelen zijn vooral gericht op het verminderen van het aantal bedrijven die in het actie- of signaleringsgebied zitten omdat ze (veel) meer antibiotica gebruiken dan de streefwaarden.

In de varkenshouderij komen een begeleidingsstructuur en interventiemaatregelen voor bedrijven die zich structureel in het actiegebied bevinden. De bedrijven zullen begeleid worden door een expertteam met als doel het antibioticagebruik te verlagen.

Daarnaast komt er een pilot onder zeventig bedrijven naar succesfactoren die de varkensgezondheid moeten verbeteren, doelstelling om dit later over de hele sector uit te rollen.

In de kalversector worden veel-gebruikers onderzocht, om te kijken welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn om het antibioticagebruik te verminderen. Ook in de pluimveesector wordt de aanpak en sanctionering van bedrijven in het actiegebied aangescherpt. De sector werkt in IKB aan een verplicht begeleidingstraject voor bedrijven in het actiegebied, dat in de zomer in zal gaan.

De sector en dierenartsen zijn verder in overleg over maatregelen om de diergezondheid in brede zin te verbeteren. Daarnaast gaat de SDa het gebruik van kritische antibiotica in andere diersectoren zoals gezelschapsdieren en paarden in beeld brengen en kijkt de Raad van Dieraangelegenheden naar de gevolgen van het reductiebeleid op dierenwelzijn en diergezondheid.

De maximale boetebedragen voor illegaal antibioticagebruik worden verhoogd van € 20.000 naar € 81.000 per overtreding door een natuurlijk persoon en € 810.000 voor bedrijven of maximaal 10 procent van de jaaromzet als dit hoger is.

Laatste reacties

 • vandenbrand

  als je in de wiet zit krijg je een veelvoud minder straf.

 • fietskip

  oke, alle ambtenaren 70 % meer werk verrichten. Als ze dat niet doen begeleiden op eigen kosten. Alle fouten die ambtenaren maken beboeten tot 81000 euro voor een natuurlijk persoon en 810000 euro of 10 % van de jaaromzet als dit hoger is voor een overheids instelling. Dit zou rechtsgelijkheid zijn, maar ja voor ambtenaren geldt dit natuurlijk niet. Die mogen fouten maken (bedrijven en mensen blijven toch nog zelf verantwoordelijk). Gemakkelijk is dat van de politiek he, je roept een streefwaarde van 70 % uit zonder na te denken wat voor gevolgen dit heeft. De onderzoeken die ze daar nu over gaan doen hebben geen nut want de 70 % is al geroepen dus wil de politiek dit toch door laten gaan koste wat het kost.

 • new kids

  Ja, en wie straks nog steeds op het signaleringsniveau of hoger zit gaan we net als in DDR op een andere manier duidelijk maken dat er naar mevrouw Dijksma en Schippers geluisterd moet worden. Dan wordt het ECHT intimideren.
  Nee, mevrouw Dijksma en Schippers staan midden (hmmmm) in de maatschappij en hebben een brede blik voor problemen in de dierhouderij. En ze luisteren ook zo goed naar de sector!!! 

 • japke33

  En we doen er allemaal weer braaf aan mee! Waarom zouden ze de regels dan niet gaan verscherpen?

Of registreer je om te kunnen reageren.