Home

Nieuws

Boer terecht gekort op natuursubsidie

Den Haag - Een boer is terecht gekort op de subsidie die hem voor 2013 was toegekend voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Tot die conclusie kwam de Raad van State woensdag.

Gedeputeerde Staten van Gelderland had die korting van 3 procent opgelegd vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden. De rechtbank oordeelde dat het verzet van de boer hiertegen ongegrond was.

Stalmest

Controleurs van de NVWA hadden op 15 april 2013 op een perceel maisland in Velddriel een hoeveelheid uitgereden stalmest aangetroffen. Dit was in strijd met de voorwaarden voor subsidie, constateerden de controleurs, want hiermee werd niet voldaan aan de randvoorwaarde dat dierlijke meststoffen emissiearm moeten worden aangewend.

'Onterecht'

Volgens de boer is hij ten onrechte gekort op de subsidie omdat het voerresten waren die hij heeft uitgereden op het betreffende perceel en geen dierlijke meststoffen. Wel gaf de boer tegenover de NVWA-controleurs toe dat zijn medewerkers omstreeks 1 februari 2013 een vracht van 20 kubieke meter mest naar het betreffende perceel maïsland hadden gebracht en het daar op een hoop hebben gestort. Op 2 april 2013 heeft hij vervolgens een vracht van 20 kubieke meter voerresten uit de voerbakken gehaald en samen met de eerder gestorte mest uitgereden op het maïsperceel.

Ruige stalmest

Op de zitting voor de RvS verklaarde de boer dat hij de mest die in februari is gestort wilde uitrijden op het weidevogelgrasland om in aanmerking te komen voor de zogenaamde toeslag 'ruige stalmest'. Uit die verklaring van de boer concludeert de RvS dat de hoop mest die in februari 2013 op het maïsperceel is gestort bestond uit dierlijke meststoffen. De constateringen van de controleurs van de NVWA zijn daarmee in lijn, aldus de Raad.
De RvS oordeelt op basis van deze feiten dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het college terecht de subsidie van de boer voor 2013 heeft gekort omdat hij niet heeft voldaan aan de randvoorwaarde dat dierlijke meststoffen emissiearm moet worden aangewend.

Of registreer je om te kunnen reageren.