Home

Nieuws 1 reactie

's Nachts jagen op Gelderse vos mag

Arnhem - In Gelderland mag 's nachts op vossen worden gejaagd met geweer en lamp. Dat hebben de Gedeputeerde Staten besloten.

De vos zorgt voor steeds meer schade, maar laat zich overdag slecht zien. Gedeputeerde Staten (GS) stemmen daarom in met het voorstel van de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland om de vos  's nachts met het geweer en lichtbron gericht te bestrijden. De toestemming is beperkt tot een aantal belangrijke weidevogelgebieden, bij kippenhouderijen met vrije uitloop en de korhoenders in  het Nationaal Park De Hoge Veluwe. De toestemming geldt tot 2020.

De vos staat op de vrijstellingslijst. Daarop staan dieren die in het gehele land schade aanrichten en niet in hun voortbestaan worden bedreigd. Schade van deze dieren mag het gehele jaar worden bestreden.

Ook keuren GS in ontwerp het Faunabeheerplan Vos goed. Het ontwerp-besluit ligt zes weken ter inzage. Naar verwachting nemen GS in september het definitieve besluit.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.