Home

Nieuws 1 reactie

Weinig trekkerbestuurders komen om in verkeer

Den Haag - Het aantal trekkerbestuurders dat omkomt bij een verkeersongeval blijft laag.

Volgens donderdag vrijgegeven statistieken over het afgelopen jaar waren er drie verkeersslachtoffers in de categorie, waaronder ook trekkerbestuurders vallen.

Minister Melanie Schultz van Haegen zegt dat ze in de loop van dit jaar met plannen komt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Streven is dat het aantal verkeersdoden afneemt tot minder dan vijfhonderd per jaar in 2020.

Het aantal dodelijke slachtoffers van ongelukken waarbij een trekker betrokken is, is veel hoger dan het aantal dodelijk verongelukte trekkerbestuurders.  Daarbij zijn bij voorbeeld ook fietsers of voetgangers die door een trekker worden aangereden, of automobilisten en motorfietsers die tegen een trekker of aanhanger botsen.

In totaal waren er vorig jaar 570 verkeersslachtoffers, even veel als in 2013. Dodelijke bedrijfsongevallen met trekkers worden niet als verkeersongeluk geregistreerd.

Eén reactie

  • agro1


    denk, dat voor (vracht)autobestuurders hetzelfde verhaal geldt. ook durf ik te beweren, dat voetgangers en (brom)fietsers vaker slachtoffer van een dodelijk ongeval zijn, dan dat een ander door hen verongelukt. buiten kijf staat, dat een nummerplaat een practisch absolute bescherming van de medeweggebruikers geeft. laat onverlet, dat ieder slachtoffer er een teveel is.

Of registreer je om te kunnen reageren.