Home

Nieuws

Veel pluimveehouders uitgeloot voor POR-regeling

Den Haag – 91 varkenshouders en 86 pluimveehouders mogen meer varkens of pluimvee houden dan het aantal waarvoor ze dierrechten hebben. De ondernemers komen in aanmerking voor de POR-regeling. Het aantal aanvragen was veel hoger dan de beschikbare ruimte in de regeling, met name bij pluimveehouders. Dat schrijft het ministerie van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Varkens- en pluimveehouders konden in januari ontheffing aanvragen voor de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In totaal hebben 133 varkenshouders een aanvraag ingediend. Hiervan zijn 85 aanvragen voor in totaal 117.462 varkenseenheden bij duurzame stallen en een aanvraag voor 168 varkenseenheden zonder duurzame stal gehonoreerd. Vijf aanvragen voor 6.393 varkenseenheden zijn nog in behandeling, 42 aanvragen werden niet gehonoreerd. Hiervan zijn 40 aanvragen uitgeloot, twee aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden.

314 pluimveehouders hebben een aanvraag ingediend voor extra pluimveerechten. Hiervan zijn 86 aanvragen verleend voor 1,07 miljoen pluimveerechten. Tien aanvragen voor in totaal 160.879 pluimvee-eenheden zijn nog in behandeling. 218 aanvragen van ondernemers met duurzame stallen werden afgewezen, hiervan werden 212 aanvragen uitgeloot, zes bedrijven voldeden niet aan de voorwaarden. 112 aanvragen van ondernemers zonder duurzame stal werden ook afgewezen. Deze aanvragen zijn niet meegenomen in de loting, omdat er al meer vraag dan aanbod was in de categorie met duurzame stal.
In totaal wordt via de POR-regeling 944.770 kilogram fosfaat aan varkensrechten  (121.622 varkenseenheden)  en  616.811 kilogram fosfaat aan pluimveerechten (1,2 miljoen pluimvee-eenheden) verleend.

De POR-regeling werd opengesteld voor bedrijven die het  fosfaatoverschot volledig verwerken en die zijn uitgebreid. Vrijstelling voor de dierrechten kan worden verleend voor 50 procent van de rechten die voor de uitbreiding nodig zijn, tot maximaal 20.000 pluimvee-eenheden en 2.500 varkenseenheden per bedrijf. Bedrijven met een duurzame stal krijgen voorrang.

Of registreer je om te kunnen reageren.