Home

Nieuws 39 reacties

Varkenshouder kan mest onvoldoende kwijt

Doetinchem - Varkenshouders kunnen hun mest dit voorjaar onvoldoende kwijt. Zij dreigen met volle kelders te blijven zitten. De overvolle mestmarkt stuwt de ophaalprijzen voor alle mestsoorten op: sinds 2000 hebben veehouders niet zo veel betaald om van hun mest af te komen als nu.

Mesthandelaren zeggen vaker nee tegen varkenshouders die bellen of zij hun drijfmest kunnen komen ophalen. Uit een belronde blijkt dat de afzet van varkensmest uiterst stroef verloopt dit voorjaar. Varkenshouders moeten veel meer moeite doen dan voorgaande jaren om dit seizoen van hun mest af te komen. Dit resulteert in torenhoge prijzen. Sinds 2000 zijn de ophaalprijzen die veehouders moeten betalen om van hun mest af te komen niet zo hoog geweest.

Mestverwerkingscapaciteit zit vol

Een alternatief voor de varkenshouders om van hun mest af te komen, is er nauwelijks. De varkenshouders die blijven zitten met hun mest kunnen deze ook moeilijk kwijt bij de verwerkers. De bestaande verwerkingscapaciteit zit bomvol.

De situatie is het meest penibel voor varkenshouders in concentratiegebied Oost. In dit gebied is relatief veel aanbod van rundveemest en verwerkingscapaciteit is er nog mondjesmaat. In regio Zuid verloopt de afvoer van varkensmest van de bedrijven 'redelijk', meldt mestcoöperatie Mestac. Het gros van de mestverwerkers is gevestigd in Noord-Brabant.

Akkerbouwers willen liever rundveemest

Rundveehouders kunnen dit voorjaar gemakkelijker hun mest kwijt dan de varkenshouders. Het aanbod van de gemakkelijk en voordelig plaatsbare rundveemest is dit voorjaar zo groot, dat de mesthandelaren de varkensmest niet nodig hebben. Akkerbouwers geven de voorkeur aan rundveemest omdat het meer organische stof en kali bevat en minder fosfaat dan varkensmest. Ook is het voor loonwerkers financieel interessanter om rundveemest uit te rijden. Ze kunnen meer kuubs rundveemest per hectare uitrijden dan varkensmest. Dit heeft te maken met de samenstelling van de mest. Vleesvarkensmest bevat gemiddeld 4 kilo fosfaat per kuub mest. In rundveemest zit slechts de helft hiervan.

Er is meer aanbod van rundveemest dit voorjaar omdat het aantal koeien is toegenomen. De hoeveelheid varkensmest is nagenoeg gelijk met vorig jaar. De vraag naar mest is echter minder, omdat akkerbouwers minder fosfaat kunnen plaatsen als gevolg van de aangescherpte gebruiksnormen. Zij mogen dit jaar 5 kilo fosfaat per hectare minder kwijt dan vorig jaar.

Alle plaatsingsruimte benut

Volgens Jaap Uenk, voorzitter van de sectie meststoffen van brancheorganisatie Cumela, wordt vrijwel alle plaatsingsruimte benut dit voorjaar. Het is dus nog erg onzeker of na het oogstseizoen nog veel mest kan worden uitgereden. Na mei wordt nog beperkt mest uitgereden en moeten de kelders leeg zij, willen de veehouders vooruit kunnen.
Op grasland mag tot 1 september drijfmest worden uitgereden, voor bouwland geldt als einddatum 1 augustus.

Laatste reacties

 • bertes

  Met 50% verwerkings plicht. In Brabant. Deze mest gaat weg uit Nederland. Hoeveel m3 is dat. Zoveel koeien zijn er nog niet bij. De werkelijkheid is. Mest te kort. De akkerbouwer moet na denken. Hij moet kunsmest gaan kopen

 • bert bert


  Dat Is handel .Ik kan zeer veel mest ontvangen als akkerbouwer ,maar Ik probeer zo veel mogelijk eruit te halen want anders kan ik niet overleven met die graan en aardappel prijzen en nu nog de bieten prijs eronderuit .

  Wat ik kan halen aan vergoeding van mest ,daar kan ik mee leven rest is kosten baten .

 • jj.lodders1


  Ik ben opzoek naar homogene varkensdrijfmest, en niet de ene vracht goed en de andere vracht bijna water, kan ik niks mee, dus kom maar op.

 • niet

  mail me maar jj.lodders1 nickytes2013@gmail.com

 • hutten

  @ lodders
  wij hebben wel mest maar elke monster name is anders, maar de laaste vrachten zitten de gehalten tussen de 4 en de 5 fosfaat en 8 stikstof, 6 kali.


 • masmas

  ben in vlaanderen mijn vleesvarkensdrijfmest kwijtgeraakt aan 14 euro per cub

 • juur

  De blik op oneindig , niet nadenken Nog de grootste stallen bijbouwen .
  Laat die met de mest zitten, Dan komt er rust in de markt.

 • jberkelaar

  homogene mest genoeg basin van 1200 kuub met mixer dus alles kan homogeen afgeleverd worden.  3000 kuub aanwezig
  mail maar jeroen_berkelaar@hotmail.com

 • peter85


  Ik zoek ook varkensmest...... Maar wij zitten in Duitsland dat is wat lastiger...

 • info104


  De oorzaak van het overschot was te voorspellen als we met 1,8 miljoen ha cultuurgrond 5kg/ha moeten minderen = 9 miljoen kg Fosfaat.

  Maar de vraag is hoe lossen we dat overschot op of blijven de schuren straks leeg en de putten vol? Als er dit jaar niet voldoende kan worden geinvesteerd in een betaalbare verwerking gaat bovengenoemde gebeuren en lost het overschot zichzelf op.

  Wie wil in een sector investeren die de investeerders geen garantie geeft dat er de komende 10 jaar mest genoeg word aangeboden en ook nog zal worden betaald, wanneer de prijzen structureel rond de 1,50/kg vlees zal het moeilijk worden voor veel producenten. 

 • Jongman

  Volgend jaar is de Nederlandse landbouw net zo failliet als de Denen nu. Gewoon omdat de LTO met Dijksma ligt te heulen.

 • melkveehouder .

  Quotum, mest, fosfaat, grond, ammoniak, voer, mais, machines etc. etc. Het zijn en blijven handelaren. Tsja, en na 30 jaar melkquotering moet ook bij Boerderij de schoorsteen blijven roken. Dus enige nuance is wel op zijn plaats.

 • sieko

  Reactie op Jongman #11
  Ik ben geen fan van Dijksma maar de nieuwe melkveewet is het plan van LTO. deze wilde grondgebondenheid.
  Dijksma  heeft verder nergens verstand van maar is heel goed in politiek bedrijven.(dit is geen compliment).
  Dat Dijksma meer luisterd naar wat bij het grote publiek populair is heeft te maken met haar wil om te overleven in de politiek. Of dit goed is voor de B.V. Nederland heeft ze wederom geen verstand van...

 • koestal

  Dit was de bedoeling van de overheid en de PvdD.

 • veldzicht

  Het 'mestprobleem' wordt nooit opgelost,als het bijna is opgelost worden de bemesting normen wel weer verlaagt onder druk van verschillende actiegroepen
  die er de ballen verstand van hebben, onder tussen staan de gewassen te verpieteren en holt de bodemvruchtbaarheid achteruit.
  hoog tijd dat de boeren onder leiding van LTO eens een vuist maken dat die onzin eens ,n keertje stopt.

 • landboer


  Juist veldzicht zo gauw er een evenwicht in de markt is gaan de normen naar beneden!

 • devansever


  Sommige akkerbouwers zien duidelijk het voordeel nog niet van dierlijk mest toe te passen op hun gewassen... zonde. Het mest probleem....Ze verlagen steeds de mestnormen door al die groene jongens waar ze naar luisteren. In België wacht we zulle zeggen Vlaandren toegestane hoeveelheid dierlijk mest op bouwland -> 15 ton varkensmest van 9N/kg stikstof. Nederland (Verbeter me als ik niet juist ben) 50ton dierlijk mest. Frankrijk ook maar pas eind vorig jaar een mestbank in gevoerd dus zal nog wel hoger liggen als in Nederland. Amerika 200 ton dierlijk mest.... En dan nog zitte ze ta klagen dat wij te veel mest voeren en da onze dieren te veel co2 uitstoten? Over de co2 uitstoot van de vliegtuigen door de burgers die 2 a 3 keer per jaar op vakantie daar houde ze geen rekening mee zeker?

  In België meer bepaald Vlaanderen hebben ze door het strenge mestbeleid ook mest over schot. België? ik dacht dat Vlaanderen en Walloniën 1 land was en dat dat België heete? Als het over geld gaat wel maar over mestregels en mest transport... In 1 en hetzelfde land mag er nog geen mest getransporteerd worden van het noordelijke deel naar het zuiderlijke waar ze naar mest snakken.

  Politiekers... zij maken ons het leven zuur en maken het land kapot...

 • johannesspook


  Waarom praten jullie niet eens over op ander manier mest opslaan met mestscheider?

   

 • Ishtar

  Waar blijft die mest dan?
  Ik zou niet moeilijk doen, gewoon dumpen waar je kan of illegaal verhandelen.
  Je bent ondernemer dus je moet wat.
  Controle is er toch niet, handhaving ook niet.
  NVV en LTO doen wel een oogje dicht, immers boerenbelangenbehartigers.
  Ik zou me er niet zo druk om maken, gewoon dumpen, als je er maar van af bent, dat is ondernemen.

 • varkenshouder1


  De overheid zal alles in het werk moeten stellen om vergunningen van mestverwerkers verleend te krijgen. De oplossingen zijn er, de sectoren hebben hun huiswerk gemaakt, de overheid legt verplicht mestverwerken op maar meestal lopen de plannen vast op vergunningverlening. Als je als overheid A zegt, moet je in de vergunningverleing ook B durven zeggen. En dit is dan vooral aan de lokale en provinciale overheden gericht want daar zit het probleem. Werk mee of draag locaties aan waar vergunningverlening geen probleem vormt, dan is er geen mestprobleem. Een goeie mestverwerker zuivert verder en houd minder mineralen over dan de gemiddelde waterzuivering in Nederland':)

 • varkenshouder1


  jj Lodders, Die mest heb ik zitten. Homogeen en mogelijkheid tot mixen voor het laden van de silo. Waar zit je.

 • Burnetti

  @varkenshouder1
  Wanneer adviseurs complete vergunningaanvragen indienen is er meer snelheid in de procedure en minder bezwaar te verwachten. Wat ik voorbij zie komen is veelal uit strategische overwegingen incompleet.

  Hand in eigen boezem ipv. naar de overheid wijzen.

 • varkenshouder1


  Burnetti,

  Dan kom maar met die vergunningen. Er zijn in Nederland diverse grote aanvragen gedaan voor verwerking. Zover ik weet ook compleet ingeleverd, zodat snelle verlening mogelijk moet zijn. En let wel, een goede mestverwerker stinkt veel minder dan een gemiddeld rundvee bedrijf als voorbeeld. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen maar aan de technieken ligt het momenteel niet meer en dat mag meer uitgedragen worden.

 • ikkethuis

  varkenshouder1@, wat is mest verwerking,  het dunne moet kunstmest vervangen, wat niet altijd mogelijk is  , en het dikke moet geexporteerd worden, terwijl het buitenland ook al de grens aan het sluiten is voor nederlands mest.
  Ik zou hier niet te hoge verwachtingen van hebben.

 • varkenshouder1


  Ikkethuis, Waarom geen soepelere regelgeving voor kunstmest vervangers. Hier liggen in de toekomst open paden als de regelgeving dit toelaat. Waarom chemische stikstof of kali strooien als dierlijke kunstmest voorradig is?? Overheidsinkomsten misschien?

  Voor de dikke liggen wel mogelijkheden maar dat moet je in combinatie met verhitten kunnen doen anders wordt het een eindeloze weg. Eèn ding staat vast dat mestverwerking verplicht is en dat er goede technieken voor handen zijn.

  Op bedrijfsniveau indikken is inderdaad geen toekomst en is een doodlopende weg. We moeten werken aan structurele oplossingen en niet alleen korte termijn denken met zelf mestscheiden.

   

 • zon

  varkenshouders hier in de buurt worden de mest zeer moeilijk kwijt,ze verliezen de concurrentie met de koeienmest,relatief brengt de koeienmest ook meer op dan zeugenmest voor de afnemer.
  In deze periode zouden de kelders leeg moeten,voor de granen is het al ongeveer te laat,nu is er alleen nog het maisland.

 • bertus de beer

  wateen gezeur allemaal zet de boel te koop en verhuis naar het buitenland!!

 • Burnetti

  Varkenshouder1
  verhitten dood het grootste deel van pathogenen maar niet gekapselde bacteriën en HEV.

 • gjcamps

  het verplicht verwerken werkt averechts, de prijs van de mest wordt hoger. Het geld wat eerst de ontvanger kreeg (akkerbouwer) of wat gebruikt werd om de mest over grote afstand te transporteren verdwijnt nu in verwerking. Er is maar een oplossing, meer betalen voor afzet. Als dit niet meer kan ivm slechte prijzen voor biggen en vleesvarkens heeft de regering haar doel bereikt, inkrimping veestapel.

 • LUCTOR


  @bertus de beer#27 Met een beetje realiteits zin had je deze reactie niet geplaatst of je hebt geen kennis van deze branche anders had je behoren te weten dat de boel te koop zetten geen enkel soulaas bied. Het fenomeen doet zich voor dat de boel niet te verkopen is als er al eens wat verkocht wordt is het meestal gedwongen en dan voor de helft van de oprichtings kosten. Zodat de eigenaar met een behoorlijke schuld blijft zitten. Noem mij een land waar je dan welkom bent?

 • ariefritz

  Het is beroerd, dat doordat één sector uitbreidingskansen worden geboden, het gelag betaald mag worden door de intensieve sector.  Gelijk speelveld, gelijke kansen!

 • koestal

  Tot de schijt ons doodt

 • juur

  De EEG is voor 110 procent zelf voorzienend voor varkensvlees Waarom dan steeds meer produceren Gevolg slechte prijzen en steeds meer mest. ER moet een rem komen op bouw en uitbreiding  van nieuwe stallen . 

 • bertus de beer

  @LUCTOR ik weet er inderdaad weinig vanaf!  Erg kloten voor die varken boeren. quotas eerlijke prijzen is het enige wat een boer behoud in Nederland.
                                               

 • John*


  het zou echt geweldig zijn als dunne fractie na scheiden uit varkensmest in de aangewend mag worden op grasland. dan is het probleem opgelost...geen kunstmest meer nodig, de rundveemest die over is en dikke fractie uit varkensmest naar de akkerbouw en onze kringloop is rond!

 • gjcamps

  Je kunt ook kunstmest en dierlijke meststoffen alllemaal gelijk stellen. Ben je meteen van de burocratie en mestprobleem af. Je gaat niet meer elk mesttonnetje bemonsteren en ook stopt het niet bij de Duitse en Belgische grens. Het enige waaraan je moet voldoen is een grondmonster eens in 5jaar om aan te tonen dat je geen mest dumpt en grondwater te sterk belast.

 • alco1

  @Koestal. Goeie: 'Tot de schijt ons dood'
  @gjcamps. De ambtenaren houden het wel ingewikkeld. Ze willen hun baantje niet verliezen!

 • eppenzolder


  Precies juur, wat doen we ook met zoveel varkens ? En kunnen we met verplichte mestverwerking nog concurreren met het buitenland waar de mest naast de stal op het land kan ? 

 • varkenshouder1


  Juist ArieFritz, de rundvee heeft uitgebreid in fosfaat, iets wat de intensieve sectoren al jaren niet mogen. Sterker nog zij hebben een enorme fosfaatreductie behaald via het voerspoor enzovoort, en nu heeft Sharon toegestaan dat de rundveesector volop uitbreid in fosfaat.

  Je kan nu ook zeggen, wat doen we met zoveel gesubsidieerde koeien die het mest(fosfaat)overschot afgelopen jaren flink vergroot hebben.???

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.