Home

Nieuws 1 reactie

Vanaf 2017 strengere regels voor biobrandstoffen

Straatsburg - Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe regels die moeten voorkomen dat de teelt energiegewassen voor biobrandstoffen de productie van voer en voedsel verdringen.

De regels worden volgend jaar van kracht. De nieuwe regels kregen steun van de fracties van de EVP-fractie (CDA), de Sociaal-Democraten (PvdA), de Conservatieven en Hervormers (ChristenUnie/SGP) en de Europese Liberalen (VVD en D66). Groenlinks stemde tegen.

Europa wil met de verplichte bijmenging van biobrandstoffen voor de transportbrandstoffen een bijdrage leveren aan de vermindering van de productie van broeikasgassen. Tot nu toe worden voor de productie van biobrandstoffen vooral voedings- en voergewassen gebruikt, zoals suiker- en zetmeelgewassen en plantaardige oliën. De nieuwe richtlijn beperkt het gebruik van conventionele biobrandstoffen tot 7 procent, inclusief biobrandstoffen uit energiegewassen. Lidstaten hebben de ruimte om voor hun eigen land scherpere doelstellingen te formuleren.

De nieuwe richtlijn moet een omslag teweegbrengen naar de productie van biobrandstoffen uit producten die niet voor voer of voeding kunnen worden gebruikt, zogenoemde geavanceerde biobrandstoffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van afvalstromen - ook uit de veevoer- en voedingsindustrie.

De Europese richtlijn verplicht de lidstaten om tenminste 20 procent van de energiewinning uit hernieuwbare bronnen te laten komen. In de transportsector geldt een doelstelling van 10 procent brandstof uit hernieuwbare bronnen in 2020.

Eén reactie

  • agro1


    ja, de accijns he??? trouwens, aardolie nu dusdanig laaggeprijsd, dat biobrandstof slechts een academische mogeijkheid is. pure theorie, dus.

Of registreer je om te kunnen reageren.