Home

Nieuws

Twentse agrarische enclave toch natuur

Den Haag - LTO Noord en een aantal agrarisch ondernemers zijn er niet in geslaagd de aanwijzing van een uitbreiding van het Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld in de Twentse gemeente Dinkelland tegen te houden.

De staatssecretaris van Economische Zaken had aanvankelijk onvoldoende onderbouwd waarom de extra aangewezen 35,5 hectare landbouwgrond waterkundig zou samenhangen met het beschermde gebied dat de staatssecretaris die ook als Natura 2000-gebied moest aanwijzen.

De staatssecretaris heeft de kans gekregen van de rechter om die onderbouwing alsnog te geven. Een belangrijk argument is dat de agrarische enclave (met drainage) een negatieve invloed heeft op de ecologie van de rest van het gebied.

Omdat de staatssecretaris aanvankelijk het besluit niet goed had onderbouwd, krijgen LTO Noord en de betrokken ondernemers juridisch wel gelijk. Tegelijk besluit de rechter echter dat het besluit van de staatssecretaris overeind blijft en dat daardoor de de agrarische enclave feitelijk wel onderdeel van het natuurgebied is.

Of registreer je om te kunnen reageren.