Home

Nieuws 1 reactie

Subsidie voor agrarisch waterbeheer

Haarlem - Voor agrarisch natuur- en waterbeheer is de komende zes jaar €37,3 miljoen subsidie beschikbaar.

Dit staat in het Natuurbeheerplan voor 2016, dat de provincie Noord-Holland heeft vastgesteld. Hierin is voor het eerst €4,5 miljoen aangemerkt voor agrarisch waterbeheer. De waterbeheersubsidies worden via de provincie betaald door de waterschappen in Noord-Holland: Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Amstel Gooi en Vecht en door de EU. De EU financiert de helft. Subsidieaanvragen voor collectief agrarisch natuur- en waterbeheer kunnen bij de provincie worden ingediend van 1 juni tot en met 30 juni. Sinds 2014 kunnen agrariërs alleen samen via een agrarisch collectief subsidie aanvragen.

Eén reactie

  • agratax2

    Is hier sprake van Subsidie of vergoeding voor een dienst / product dat de landbouw levert aan de gemeenschap? Gaat het alleen over subsidie dan kan de boer niet weigeren om te leveren ookals de subsidie om welke reden dan ook wordt stop gezet. 

Of registreer je om te kunnen reageren.