Home

Nieuws

Schultz sluit prijsstijging zoet water niet uit

Den Haag – Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat prijzen voor zoet water in de toekomst zullen stijgen. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid en het Deltaprogramma Zoetwater is dat de zoetwatervoorziening tot 2050 verbetert of gelijk blijft.

Vanuit het Rijk zullen kosten hiervoor niet worden doorberekend aan ondernemers. Dat antwoordt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op vragen van de VVD over de wijzigingen van het waterplan. De VVD vindt dat het niet zo kan zijn dat de overheid zoet water verzilt vanwege natuurdoelstellingen en dat ondernemers dan meer moeten betalen voor zoet water.

Uit een economische analyse van de zoetwaterplannen blijkt dat de baten van de maatregelen voor zoetwatervoorziening nog moeilijk zijn in te schatten. Dit wordt dit jaar verder onderzocht.
Uit onderzoek naar de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer is gebleken dat de alternatieve zoetwatervoorziening die nodig is bij een zout Volkerak-Zoommeer leidt tot een hogere leveringszekerheid en een betere waterkwaliteit ten opzichte van de huidige situatie. Op grond hiervan is jaarlijks circa €86 miljoen aan extra baten voor de landbouw berekend. Ook als niet wordt besloten om het Volkerak-Zoommeer zout te maken, is op termijn een alternatieve zoetwatervoorziening nodig met het oog op de klimaatverandering en de hierdoor toenemende verziltingsproblematiek. "Mede hierdoor zijn deze zoetwatermaatregelen onderdeel geworden van het pakket maatregelen behorend bij de deltabeslissing Zoetwater", aldus Schultz.

Of registreer je om te kunnen reageren.