Home

Nieuws 1 reactie

Schultz en Dijksma buigen over laatste punt en komma van PAS

Den Haag - Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ) zijn het nog niet helemaal eens over de punten en komma's van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Dat is gebleken tijdens het bestuurlijk overleg, dat donderdag is gehouden. Beide bewindslieden moeten 'de laatste puntjes op de i zetten', zegt een woordvoerder van EZ, die benadrukt dat er 'een goed en constructief overleg geweest tussen gedeputeerden en bewindslieden'.

De woordvoerder wil niet aangeven op welke punten nog aanpassingen moeten worden aangebracht, voordat het Programma Aanpak Stikstof in werking kan treden. De verwachting is dat staatssecretaris Dijksma volgende week de Tweede Kamer nader informeert over het PAS. Afgelopen week gaf de Tweede Kamer vooralsnog groen licht voor de voortgang van het programma.

Het PAS is bedoeld om de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen voor (veehouderij)bedrijven weer vlot te trekken. Daarmee komt er ruimte voor bedrijfsontwikkeling, terwijl tegelijkertijd het behoud of de verbetering van natuurkwaliteit in Natura2000-gebieden wordt bewerkstelligd.

Bronnen rond het overleg zeggen dat met name bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu aarzelingen zijn. Daarbij zou het onder meer gaan over de onzekerheid die het PAS zou kunnen opleveren voor de realisering van nieuwe infrastructurele werken. Het ministerie zou die onzekerheid willen wegnemen door nieuwe doorrekeningen te laten maken. Dat zou de inwerkingtreding van het PAS kunnen vertragen. De woordvoerder van staatssecretaris Dijksma gaat daar inhoudelijk niet op in. De woordvoerder van minister Schultz verwijst naar het ministerie van EZ.

Eén reactie

  • koestal

    Schulz  laat de grote uitstoot van stikstof door het verkeer buiten beschouwing ,want het verkeer moet doorgaan,Schiphol en de haven van Rotterdam  moeten doorgroeien ondanks verdere luchtvervuiling,de boeren moeten maar een tandje lager ,komt haar beter uit .

Of registreer je om te kunnen reageren.