Home

Nieuws

Rechter verwerpt bezwaar tegen aanwijzing Natura2000-gebied Stelkampsveld

Den Haag - Het Natura2000-gebied Stelkampsveld in de Gelderse Achterhoek hoeft niet te worden aangepast.

Het beroep van onder andere LTO Noord en een aantal agrarisch ondernemers tegen de aanwijzing van het 100 hectare grote natuurgebied is door de Raad van State verworpen.

De ondernemers voerden onder meer aan dat de aanwijzing een vorm van onteigening is, die in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Raad van State verwerpt dat argument omdat er feitelijk geen grond wordt afgenomen. Het Europese verdrag staat wel toe dat er regels worden gesteld voor de grond.

Ook bezwaren tegen de argumentatie voor de aanwijzing van het natuurgebied vinden bij de rechter geen gehoor.

Of registreer je om te kunnen reageren.