Home

Nieuws 1 reactie

Provincie wijst eis schadevergoeding boer af

Zwolle - Een boer uit Sibculo krijgt de schade die hij geleden heeft door een wegafsluiting niet vergoed door de provincie. Hij had – zoals dat officieel heet – een verzoek tot nadeelcompensatie gedaan. Dat verzoek is op puur juridische gronden niet-ontvankelijk volgens de provincie.

Als gevolg van groot onderhoud aan de brug Kloosterdijk over het kanaal Almelo-De Haandrik heeft de akkerbouwer moeten omrijden om zijn percelen landbouwgrond te bereiken. De werkzaamheden waren gepland van maart 2012 tot medio september 2012, het werk liep echter uit tot maart 2013. De boer had rekening gehouden met de oorspronkelijk geplande tijd voor de werkzaamheden, maar wil schadevergoeding nu hij veel langer heeft moeten omrijden. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het verzoek om schadevergoeding afgewezen, omdat GS van mening is dat de akkerbouwer uit Sibculo rekening had moeten houden met het uitlopen van de werkzaamheden en omdat het eventuele schadebedrag zo klein was, dat het niet boven de drempel van 15 procent van de jaarlijkse kosten uit kwam.
Tegen deze beslissing heeft de boer bezwaar gemaakt bij de provincie. Volgens juristen van de provincie kan er echter geen bezwaar worden gemaakt. De provincie Overijssel heeft namelijk geen verkeersbesluit genomen en kende destijds ook geen beleidsregel voor de beoordeling van verzoeken tot nadeelcompensatie. Om die reden kan er dus geen bezwaar gemaakt worden en is het bezwaar niet-ontvankelijk.
Het wrange voor de akkerbouwer uit Sibculo is dat in Overijssel sinds november 2013 de Regeling Nadeelcompensatie Overijssel 2013 in werking is getreden. Verzoeken om nadeelcompensatie over zaken vanaf november 2013 moeten nu verplicht worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.

Eén reactie

  • somporn

    Betalen noodzakelijk(belastingen) innen,onmogelijk.
    De staat plukt zolang als mogelijk,zelfs na overlijden.
    Het is nooit genoeg!!

Of registreer je om te kunnen reageren.