Home

Nieuws 12 reactieslaatste update:22 apr 2015

PAS: wie het eerst komt, het eerst maalt

Den Haag - Bij de uitgifte van ontwikkelingsruimte volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in Natuurbeschermingsvergunningen gaat gelden: wie het eerst komt, het eerst maalt. Dat blijkt uit de beleidsregels die in een aantal provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel) al is voorgelegd aan Provinciale Staten.

Niet alle colleges van Gedeputeerde Staten  hebben de beleidsregels al voorgelegd aan provinciale staten. De provincies Gelderland en Noord-Brabant studeren nog op mogelijkheden om eigen voorwaarden te stellen aan de uitgifte van ontwikkelingsruimte, aanvullend op de afspraken die tussen alle provincies zijn gemaakt.

Volgens het Programma Aanpak Stikstof krijgen provincies de bevoegdheid ontwikkelingsruimte uit te geven voor nieuwe activiteiten rond voor stikstof kwetsbare natuurgebieden. Om te zorgen dat dat enigszins geordend gebeurt, zijn beleidsregels opgesteld waarin drie elementen van belang zijn.

Er wordt een maximum gelegd op de extra ontwikkelingsruimte die aan een vergunninghouder kan worden toegekend. Dat is een belasting van 3 mol stikstof per hectare per jaar. Met die beperking wordt voorkomen dat één of enkele bedrijven de gehele ruimte opsouperen. Een depositie van 3 mol per hectare per jaar is vergelijkbaar met de depositie van een melkveebedrijf met 220 melkkoeien, 180 stuks jongvee en 4 mestkalveren op een afstand van 3 kilometer - datzelfde bedrijf heeft op een afstand van een kilometer een depositie van ongeveer 26 mol stikstof per hectare per jaar, zo blijkt uit een indicatief voorbeeld van Aerius, het programma op basis waarvan de stikstofdepositie wordt berekend.

Daarnaast beperken de provincies de termijn waarbinnen de vergunning moet worden ingevuld tot twee jaar. Daarop is onder andere in kring van agrarisch juristen al kritiek geuit, omdat die termijn te kort is als er veel bezwarenprocedures moeten worden doorlopen.

De derde beleidsregel is dat wie een vergunning het eerst aanvraagt ook het eerste recht heeft op toekenning. Daar zit echter wel een adder onder het gras. Het tijdstip van aanvragen is pas van kracht als de vergunningaanvraag geheel compleet is. Op die manier wordt voorkomen dat iemand met een incomplete vergunningaanvraag de afgifte van een vergunning van een ander kan blokkeren.

Provincies hebben de mogelijkheid van de beleidsregels af te weken als een of meer belanghebbenden onevenredig zouden worden getroffen door een de regels. Dat betekent onder andere dat de termijn waarbinnen de vergunning moet worden gerealiseerd kan worden opgerekt in individuele gevallen.

De vergunningverlening onder het Programma Aanpak Stikstof kan per 1 juli gaan lopen. De bedoeling is dat het PAS op 15 juni in de Staatscourant komt en dat dan ook alle provincies klaar zijn met het opstellen van de beleidsregels.

Laatste reacties

 • koestal

  Het wordt malen of balen

 • Fendtrijder

  Ze zijn echt van de pot gerukt hier in deze wereld van regels opleggen  aan boeren laten ze eerst de rioolleidingen door heel Nederland maar eens inspecteren dan alle boeren die steeds aangeklaagd worde. Het is gewoon dat er bij de boeren geld te halen is laat  de burgers  nu maar bloeden weten dat ze zelf ook grote mestvervuilers zijn in de grond. Maar hier word niet  naar  gehoord en gekeken het is iedere keer  de boer omdat  hier de mest over het land gaat. Wanneer gaat men eens om een bril bij spectators halen deze zij in de aanbieding.

 • sexbom

  Had ik maar 3 mollen per hectare.

 • farmer4life1

  In Friesland zeggen ze, had ik maar 3 muizen per hectare....

 • haj146

  compleet de weg kwijt. Binnen die 3 kilometer krijgt dus geen enkele meer een vergunning. Blij dat ik nog ammoniak heb kunnen kopen. Vallen dit kabinet

 • boeren

  Vallen dit kabinet, en dan wat zal er dan komen een meer linkse vaar richting??.
  Begin maar aan het buitenland te denken als ik jullie was. Blij dat ik hier niet meer mee te maken heb.

 • Jan Braakman

  <h2>@ aalderink146 Het voorbeeld wat gegeven is (220 koeien, 180 stuks jongvee, 4 stierkalveren) moet je als volgt lezen:  breidt je je bedrijf uit met deze aantallen, dan zorg je voor een extra belasting van 3 mol per hectare per jaar stikstof op een afstand van 3 kilometer. Bestaande bedrijven van deze omvang ondervinden geen hinder van de PAS, maar zijn daar reeds in verwerkt.</h2>

 • bramegberts1


  Jan Braakman, wie het nog snapt mag het zeggen, maar er gaat juridisch nog e.e.a gebeuren, want dit is het zoveelste onrecht welk bedrijven kort op Natura gebieden wordt aangedaan. Gewoon niet meer te filmen, maar we gaan nog wat beleven!!

 • Hans Sudfryslan

  Er wordt in het verhaal al gesproken over een addertje onder het gras , het zal wel een grote ADDER zijn . De vier provincies die in dit verhaal voorkomen zullen grote groep boeren verdwijnen bij deze natura 2000 gebieden dat is mijn stelling . De 3 kilometer zone zal geen boerenbedrijf blijven misschien rekken ze dit wel op tot 5 kilometer . Natuurorganisaties hebben honger naar meer landerijen voor hun speeltje ook al is het met staatssteun . Er staat nog veel te gebeuren de komende jaren . Blijf op uw hoede Agrariers .

 • landboer


  En buiten de 3 km ben je helemaal geen nb vergunning meer nodig! Kun je zo uitrekenen met airiusprogramma.

 • PetervanKempen


  Blijft voor mij onbegrijpelijk, dat een boeren bedrijf naast de 'neptuur'gebieden belemmerd wordt met welke sommetjes dan ook en de steden, wegen en en huizen eromheen vrolijk doorgebruikt en uitgebreid worden en vele malen meer stikstof doen neerdalen. Rest van de EU nog nooit van gehoord, maar hier? Nederland is helemaal de weg kwijt: Het begon er mee dat boeren organisaties eerst toegaven aan de bewering van TBO's  dat boeren iets aan stikstof uitstoot zouden moeten doen. Waarom eigenlijk?? Omdat sommige wensplaatjes van natuurtuinierders  vragen om bloemen rijk gras oid dus wat armer is. Wat een ontzettende onzin die  neplandschaps namaak en  tijdelijke tuininrichting van TBO's!

 • landboer


  Dat het allemaal onzin is weet (bijna) iedereen,de achtergronddepositie schijnt driemaal zo hoog te zijn als wenselijk ,dus iets meer of minder doet er echt niet toe ,maar ik denk wel dat wij er de komende jaren mee te maken hebben ,totdat het in Den Haag ook doordringt dat het allemaal onzin is!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.