Home

Nieuws 1 reactie

'Oppervlaktewateren bevatten meer insecticiden dan gedacht'

Koblenz - De verontreiniging van oppervlaktewater is wereldwijd hoger dan gedacht. Dat concluderen onderzoekers van het Institut für Umweltwissenschaften van de Duitse universiteit Koblenz-Landau na een zogenoemde metastudie van de globaal beschikbare wetenschappelijke literatuur over dit thema.

Het instituut claimt dat het als eerste instelling ooit omvangrijke globale data over de insecticidenbelasting van wateren met de voor de insecticiden door de autoriteiten vastgestelde maximaal toelaatbare hoeveelheden heeft vergeleken. In meer dan 40 procent van de gevallen, waarin een insecticide door een test in een bepaald watergebied werd aangetoond, bleek de concentratie hoger dan deze had mogen zijn. Bij sedimenten (afzettingen op de bodem) waren meer dan 80 procent van de meetwaarden ontoelaatbaar.

Het instituut betitelt deze bevindingen als alarmerend. "Dit laat zien dat insecticiden een significant gevaar voor de biodiversiteit in oppervlaktewateren vormen en dat de risico-inschatting van de overheden voor de toelating van de middelen kennelijk niet voldoende bescherming biedt", luidt de opinie van de milieuwetenschappers uit Koblenz.

De onderzoekers erkennen wel dat de bevindingen slechts een trend laten zien en niet als absoluut geldend voor elk stuk oppervlaktewater waar ook ter wereld. Daarvoor toont de beschikbare wetenschappelijke literatuur te veel hiaten.

Eén reactie

  • agratax2

    In 50 jaar de tijd dat 'Dode Lente' uitkwam is er weinig of niets verandert. Toen was het water vervuild met insecticide en dreven er talloze dode vissen en reptielen in Amerikaanse beken en meren. Nu zijn hier beken geen kadaver stromen maar helaas wel de water lokatie voor de komende Zomerspelen in Brazilie. Mondiaal is er weinig verbeterd, de vervuiling is van een ander cliber en heeft zich verplaatst van de oude economische grootmachten naar de nieuwe economishce grootmachteno.a. -Brazilie, China, India etc.-.

Of registreer je om te kunnen reageren.