Home

Nieuws

Nieuw platform voor Agri-technologie

Den Haag - Er komt een nieuw platform AgriFoodTech. Initiatiefnemers zijn LTO Nederland, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, de federatie van de technische universiteiten en de WUR. Het nieuwe platform gaat zich richten op de toekomst van technologie in de agrifoodsector. Een eerste toekomstverkenning is al gedaan met het rapport van autonome robots tot zilte aardappels.

Directeur-Generaal Hans Hoogeveen van het ministerie van Economische Zaken is positief over het platform. "Nederland is een klein land, maar een wereldspeler wat betreft kennis van land- en tuinbouw en tevens het tweede exportland van agrofoodproducten. Ons land is in staat om oplossingen te vinden voor wereldwijde uitdagingen. Negen miljard mensen voeden kan niet zonder technologie, maar het maatschappelijk draagvlak hierbij is noodzakelijk. Het eindrapport is een opdracht aan de wetenschap, het bedrijfsleven en de samenleving. Het platform AgriFoodTech moet een ontmoetingsplek voor hen worden." Hoogeveen zegde toe dat EZ het platform zal faciliteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.