Home

Nieuws 46 reacties

NVWA krijgt meer slagkracht

Den Haag - Hoger boetes, bedrijfsstillegging of schorsingen bij overtredingen en openbaarmaking van inspectiegegevens met naam en toenaam. Dat staat bedrijven in de voedselketen te wachten als gevolg van een verstevigde aanpak door de Nederlanse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport - VWS) werken aan een nieuw beleid waarmee de NVWA op alle werkvelden hard en effectief kan ingrijpen. De tijd is van vertrouwen is voorbij, zo liet minister Schippers woensdag blijken tijdens een debat met de Tweede Kamer.

"Het is niet acceptabel dat bedrijven over langere tijd niet aan de regels voldoen en dan wegkomen met zeven waarschuwingen", aldus Schippers, die zegt dat de NVWA geen adviesbureau is, maar een handhavende autoriteit. Boetes, schorsingen, sluitingen en eventueel ook een strafrechtelijke aanpak horen daarbij als bedrijven de voedselveiligheid of de volksgezondheid aan de laars lappen.

De verscherping van het boeteregime houdt onder meer in dat boetes fors omhoog kunnen gaan. Schippers noemde het voorbeeld van een boeteplafond, dat in de wet wordt verhoogd van €4.500 naar €82.000. Boetes kunnen ook afhankelijk worden gemaakt van de omzet van bedrijven.

De minister en de staatssecretaris vinden het nu niet het moment te gaan praten over het onderbrengen van de NVWA bij het ministerie van VWS, zoals de Partij voor de Dieren,  ChristenUnie en de SP bepleiten. De bewindslieden vinden  het CDA aan hun zijde. Volgens CDA'er Jaco Geurts is het niet verstandig om in een rijdende auto van bestuurder te veranderen, zonder de auto geheel tot stilstand te brengen.

Laatste reacties

 • Hogman1

  slagtkracht genoeg denk ik
  <>

 • info36


  Richten ze de Gestapo weer op?

 • koestal

  Ze  zijn nu in dienst bij Thieme  en Radar

 • koestal

  Ze gaan ook de oornummers van al die muizen controleren.

 • Jan-Zonderland

  De verhoging van het boeteplafond van  E 4500 naar E 82000, dat wijst toch wel op een vorm van super inteligentie, toch ? Regeren is net ganzenbord spelen, gooi maar wat dobbelstenen en zo bepalen we de nummers.

 • producent

  en alles wat van buiten de eu komt is oke en kan aan andere voorwaarden voldoen.

 • porky 1


  je kunt in dit land beter moorden of in drugs doen dan dat je boer bent en gewoon met hard werken de kost probeerde te vedienen

  ze komen je erf al op met het idee die gaan we es even pakken vandaag en jawel in de korte tijd dat de vernuften rond lopen vinden ze altijd wel wat om een lekkere dikke boete voor te schrijven

  war een leuk land waar gemeten wordt met verscillende maten

 • beekies

  Inderdaad Porky, wees een top crimineel en je krijgt nog een paar miljoen van de minister toe

 • p.stroo1


  Bij ons zijn in een jaar tijd vier keer langs geweest. Bij de eerste keer heb ik duidelijk gezegd dat ik best mee wil werken maar geen raadsels wil horen. ze kwamen voor dier rechten dat was  goed, maar toen wilde ze meer over voer weten. En daarna zeiden ze vorig jaar heb je 1400 ton en het jaar daarvoor 1200 ton van iets. Ik vroeg waarvan kip of voer dat wisten ze niet. Ik heb ze later nog gebeld en tot drie keer toe zeiden ze dat ze het niet wisten, en dat ik het zelf opgegeven had, dus toch een raadsel als dat weten dan wisten ze wat het was. Later zijn ze terug gekomen en heb ik ze voor leugenaars uit gescholden, en terecht want het was kracht voer wat de voer fabriek opgegeven had. Als ze zo tewerk gaan moet je ze veel macht geven.

 • Ishtar

  <em>Bizar toch.</em>
  <em>Veel boeren dus, kijk de reacties hier, plus terugkijkend de sector, sector bestuurders, de keten plus de politieke langdurige dekking van cda en vvd.</em>
  <em>Die hebben dus langdurig en bewust een systeem gemaakt, bewust, dat rommelen normaal is, transparantie juist niet gewenst is, en crimineel gedrag normaal is.</em>
  <em>Immers dat is wat Schipper zegt.</em>
  <em>Dit is wat ze zegt.........ik heb niet het idee dat velen dat snappen hoe beschamend dat is.</em>
  <em>En deze sector produceert voedsel voor de onbewuste mens, die vertrouwt op boeren EN de keten dat ze dit zorgvuldig en transparant doen?</em>
  <em>Schippers zegt ==> 'Het is niet acceptabel dat bedrijven over langere tijd niet aan de regels voldoen en dan wegkomen met zeven waarschuwingen'</em>
  <em>**</em>
  <em>Bizar dat boeren hier tegen zijn?</em>
  <em>Zegt veel heel veel, zegt enorm veel meer over de cda, vvd, en LTO en over hun ethiek en moraal.</em>
  <em>Zij komen niet verder als boerenbelange behartiging wat ze denken is, boeren hebben recht op uitbreiding, altijd, ook al is het business model, ratrace naar te afgrond.</em>
  <em>Ze waren dus langdurig tegen controles en transparantie en monitoring van de eigen keten.......</em>
  <em>Is dit nu boeren belangenbeahrtiging, dat zelfs criminele aspecten normaal gevonden wordt?</em>

 • Ishtar

  <em>Dit is nu precies een kern van mensen, en organisaties, die kritsch zijn op de hele vee-industrie keten.</em>
  <em>Daarom is het zo historisch raar, dat de cda en vvd en lto juist deze criminele aspecten ZELF gecreëerd hebben, bewust, willens en wetens.</em>
  <em>Dat noemen ze dus belangenbehartiging, bizar toch?</em>
  <em>Zo raar is dat toch niet, zorgvuldig en transparant voedsel produceren voor de mens?</em>
  <em>Waarom zeiden boeren en cda en vvd en lto niet, dit had eerder moeten gebeuren, waarom hebben ze zelf dat niet aangekaart?</em>
  <em>Waarom moeten extrene organisaties de secor er altijd op wijzen om zelfkritsich te zijn?</em>
  <em>Per defenitie, zorg je als sector en keten en boer toch voor dat misstanden aangepakt worden, en er steeds pro-actief verbeteringen zijn?</em>
  <em>Bizar, bizar!</em>

 • Jaap39

  Bizar bizar ishrat is bizar

 • Ishtar

  @12 tuurlijk Jaap, bel de cda maar op, en ga voorin de kerk zitten.
  Een sector dat voedsel produceerd moet zich samen, elke schakel in de keten is belangrijk.
  Echter jullie bestuurders die ALLES moeten overzien, kijken bewust weg.......
  Schippers is nog veelste mild, het strafrecht zou veel zwaardere straffen moeten eisen.
  **
  'De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft harde conclusies;
  1. Het in Nederland geproduceerde vlees en het geïmporteerde vlees is niet veilig
  2. De sector deinst er niet voor terug de wet te overtreden
  3. Het zelfreinigend vermogen van de sector schiet ernstig tekort en is niet geschikt voor verregaande private regulering
  4. In de politieke besluitvorming stond niet de verbetering van het toezicht voorop, maar de wens om de lasten voor overheid en het bedrijfsleven te verminderen.

 • Mozes

  @Ishtar, even een onderbreking van jou diaree aan beschuldigingen. De grote incidenten van de laatste jaren hadden allemaal betrekking op handelaren met geïmporteerd  voedsel. Het had niets met de Nederlandse landbouw te maken. 
  De verwerkers van producten van Nederlandse boerderijen zijn net als de boeren zeer beducht voor kwaliteitsproblemen.

 • Ishtar

  @Mozes, dat het in het buitenland slechter is als in NL is geen argument ==>
  Stel dat de oorzaak ==> verwerkers, en handel en het buitenland is.
  Supermarkten, LTO (en elke boeen belangenbehartiger) en CDA hebben NOOIT gepleit voor meer controle, betere controle en zwaarde straffen.
  Nee juist niet.......
  Ook niet als dat in het voordeel zou zijn van NL boeren?
  Hoe leg jij dat uit?

 • Jaap39

  Ishrat ishrat, ga uw mond spoelen na dit soort valse insinuaties.

  En ik kom nooit in de kerk. En al helemaal niet in uw linkse raddraaiers kerk.

 • Mozes

  LTO is de vertegenwoordiger van de Nederlandse boeren, niet van de Nederlandse handelaren van geïmporteerd voedsel. LTO draagt alleen vertegenwoordigende verantwoordelijkheid voor Nederlands voedsel en niet voor geïmporteerd voedsel. 

 • John*

  tijdens de ikb controles wordt al gecontroleerd of de bedrijven aan de wettelijke eisen voldoen. is alles ok dan hoef je toch ook niet bang te zijn voor de nvwa... 

  Ik ben wel van mening dat er gehandhaafd moet worden in verschillende categoriën. Een heel bedrijf stil leffen om een klein gebrek gaat natuurlijk wel te ver.

 • Ishtar

  <em>@Mozes, als het in het belang van NL boeren is?</em>
  <em>Dat zou LTO buitenlands vlees in de winkel als vb, onafhankelijk steeksproef gewijs zelf moeten controleren, immers volgens jouw en LTO</em>
  <em>is het buitenlandse vlees slechter als NL vlees, dus zou je daar kritsich op moeten zijn, omdat het een voordeel is voor NL boeren.</em>
  <em>LTO zou moeten zijn, voor herkomst labeling van NL vlees van NL boeren ===> ze zijn tegen.</em>
  <em>LTO is teken etiketering etc etc.... ook als dat een voordeel is voor NL boeren.</em>
  <em>LTO en CDA en VVD pleitten altijd voor minder controle in de handel/keten, zelfs als dat in het nadeel is voor NL boeren.</em>
  <em>Ik snap het niet,</em>
  <em>Wat is dan boerenbelangenbehartiging?</em>
  <em>**</em>
  <em>En nu heeft de cda en vvd en lto de varkenssector in NL al verkocht by US onderhandelingen.....</em>
  <em>Raar dat LTO en NVV dat niet even verteld tegen haar eigen achterban?</em>
  <em>Minister Ploumen : ' Nederlandse varkens sector wordt een van de verliezers van #TTIP. ' <===</em>

 • werklust


  Als de NVWA het eens bij het verkeerde eind heeft, mogen we die persoon dan ook bekend maken , kijken hoeveel eigenvermogen die heeft en daar de boete op baseren ?

   

 • Ishtar

  <em>Als vb,</em>
  <em>Laatste jaar stond vol van voedselschandalen.</em>
  <em>Zoveel dat de maatschappij en consument enorme twijfels heeft over de vlees sector als geheel.</em>
  <em>Heel Europa dus, en dus ook NL.</em>
  <em>Boeren zouden dat niet leuk moeten vinden mag ik aannemen.</em>
  <em>Als dan de CDA en LTO of boeren observatie is, dat dat NIET aan de NL boeren ligt.</em>
  <em>Dan moet je gelijk actie ondernemen en onderscheid maken,</em>
  <em>-tussen NLvlees, en buitenlandsvlees.</em>
  <em>-labeling van NL vlees in supermarkten.</em>
  <em>-transparantie en pleiten voor extra controle.</em>
  <em>-plus een automatisch gevoel van een boer zou moeten zijn, ik werk met plezier, secuur en zorgvuldig MAAR wil ook</em>
  <em>dat mijn keten schoon en zorgvulig is, en daarom heeft een boer belangenbehartigers omdat te REGELEN.</em>
  <em>-dus niet, minder regelen, minder controle, minder transparantie, ik snap werkelijk waar niets van jullie sector bestuurders.......</em>
  <em>-een goede naam, een degelijke vertrouwen van de consument EN kwalitiet, en DUS onderscheid zie je in melkpoeder van NL, chinesen willen het NL product.</em>
  <em>-ze willen niets anders, waarom geld dat voor NL vlees dan niet, denken boeren belangenbehartigers?</em>
  <em>-het lijkt wel dat ze niet aan boeren belangenbehartiging doen?</em>

 • Mozes

  @Ishtar, wat een verkrampte en doorzichtige poging om de Nederlandse landbouw van alles in de schoenen te schuiven. De schandalen hadden betrekking op handelaren die buitenlands (paarden)vlees inkochten, in Nederland verwerkten en weer doorverkochten aan buitenlandse afnemers. Het ging geheel buiten de Nederlandse landbouw en verwerkende bedrijven om. 
  Je kunt ook de Nederlandse Hoogovens beschuldigen wanneer een Nederlandse wapenfabrikant staal inkoopt bij een Duitse staalfabrikant en daar onderdelen voor Russische wapens van maakt. 

 • Ishtar

  <em>@Mozes, met plezier zal ik mijn punt nog een keer maken.</em>
  <em>Als ik volledig met je eens ben op @22</em>
  <em>Wat zou jij dan doen als boeren belangenbehartiger?</em>
  <em>Toch juist benadrukken dat het niet de NL boer is dat de problemen veroorzaakt?</em>
  <em>Dan herhaal ik wat ik zeg op @21, meer transparantie, labeling en meer controle.</em>
  <em>**</em>
  <em>Echter de mantra die de vvd en cda 2e kamerkleden al vele jaren geven, is deze aanvliegroute.</em>
  <em>-boeren hebben recht op uitbreiding, ontwikkelingsruimte en moeten ondersteund worden.</em>
  <em>-dit is de enige uitgangspunt wat zij verstaan onder ==> boerenbelangenbehartiging.</em>
  <em>-met deze aanvliegroute goed of fout is niet belangrijk, dan gaat er iets fout in de volgende stap wat ik op @21 aangeef.</em>
  <em>-Immers een EU probleem zou dan geen NL probleem zijn.</em>
  <em>-ze gaan dan echter pleiten voor minder regels, minder transparantie, minder controle etc etc immers dat is hun 1e mantra.</em>
  <em>-geef anders eens ===> 1 vb waar een vvd of lto of cda pleit voor transparantie, extra controles en eerlijkheid in de hele keten?</em>
  <em>-doen ze niet, immers ethiek en eerlijkheid zit niet in hun dna.......prima, maar is nu ook nog tegengesteld aan belangen van boeren......</em>
  <em>-maw, een hele vreemde manier van belangenbehartiging, ze doen maar wat.....korte termijn retoriek.</em>

 • Ishtar

  @Mozes, wedden dat de AmvB voor de melksector totale chaos wordt?
  Veel fraude, gedoe, onzekerheid etc.
  En als de melkprijs daalt heel veel onvrede.
  En ik denk dat de secor bestuurders, geen enkel doel hebben om de doelen van de AmvB te halen, ze zullen niets actiefs ondernemen als sector niet, vvd, cda en lto niet.
  Immers wat valt er te handhaven en door wie en wanneer?
  Een fosfaat plafond in cijfertjes of een groei uitgedrukt in cijfertejs die je op 10 manieren kan uitleggen en beinvloeden.....
  Wedden?

 • Professor P


  Krijgt het NVWA en de politiek ook boetes van 82000 als daar fouten worden gemaakt? Als dat boetegeld naar de boeren zou gaan, zouden alle boeren per direct kunnen stoppen met werken.

 • Professor P

  Aan de andere kant: waar niet gewerkt wordt kunnen ook geen fouten worden gemaakt.

 • Professor P

  Eén troost: de arbeid van de boeren wordt wel belangrijk gevonden, alleen jammer dat men dat laat blijken met extra controles en lastenverzwaring.

 • Burnetti

  Niemand hier die Foppen er bij betrekt?
  zijn we het gekonkel tijdens Q-koorts 2006-2010 vergeten?

  het paardenvlees schandaal was een economisch delict met imagoschade.

  Schippers maakt zich als VVDster niet hard voor gezondheid maar tegen imagoschade.

  de gezondheidsrisico's zitten structureel op fijnstof, endotoxinen en infectieziekten.
  De NVWA wordt echter ingezet op bestrijden van dierverwaarlozing. Vanwege imago. Heeft niets met bestrijden van risico te doen.

 • Mozes

  @Burnetti, onlangs is een onderzoeksrapport gepubliceerd waaruit bleek dat longaandoeningen als astma en COPD in de buurt van veebedrijven juist minder voorkomen. Wel bekijken mensen díe last hebben van astma en COPD en in de buurt van veebedrijven wonen er meer last van te hebben. Ook blijkt allergie in de buurt van veebedrijven minder voor te komen. Dus die gezondheidsrisico's in de buurt van veebedrijven blijken niet eenduidig te zijn. 

 • Hogman1

  @burnetti
  <>

  doet deze man liegen ,of is die onkundig , of moet hij gewoon zwijgen

 • Burnetti

  Beste Hogmans1 en Mozes
  Er is een duidelijk causaal verband tussen wonen in de buurt van geitenhouderijen en het aantal Q-koortspatienten in 2006-2010.

  Er is een duidelijk causaal verband tussen afstand tot varkens- en kippenhouderijen en het aantal en ernst van geurklachten.

  In het onlangs gepubliceerde rapport van Heederick is zijn beide items beschouwing gelaten.

  Beste Hogmans1: de Directeur diergezondheid Ynte Schukken van de GD is de baas van de organisatie die in 2006 de Q-koortspositieve melktankmonsters achterhield. Betrouwbaar????

  Hij zegt zelf: '...Uitzondering voor Q-koorts
  Schukken maakte een uitzondering voor Q-koorts. Onderzoek heeft tijdens de grote uitbraak enkele jaren geleden aangetoond dat afhankelijk van de wind omwonenden wel meer risico op besmetting hebben gelopen...'

 • Mozes

  @Burnetti, je draait er om heen. Er is een verband tussen wonen in de buurt van specifiek een geitenbedrijf en Q-koorts. Er is geen verband tussen het vóórkomen van ziektes en het in de buurt wonen van een varkens-, pluimvee- of melkveebedrijf. Dat uit onderzoek blijkt dat door sommige omwonenden van varkensbedrijven geurhinder wordt ervaren staat los van gezondheidsproblemen. Longaandoeningen en allergie blijken in de buurt van veebedrijven zelfs minder voor te komen. 

 • trijnie

  De voedselveiligheid was beter afgeweest als het onder het ministerie van volksgezondheid was gebleven en niet was overgegaan naar landbouw.
  Een slager moet zijn eigen vlees niet keuren.

 • Hogman1

  @Burnetti , de oplossing is geen veehouderij geen kinderboerderij geen verkeer geen huisdieren (ikzelf heb een kattenallergie) geen industrie geen scheepvaart geen vliegtuigen geen drank ,suiker en ik weet wat al niet meer
  Q-koorts is niet goed en moet zoveel mogelijk verbannen worden. punt uit
  Blijkbaar is er een oplossing voor dmv vaccinatie..
  Kost natuurlijk weer teveel voor onze overheid.
  <>
  Ik neem aan dat U ook tegen hen ten strijde trekt

 • trijnie

  Er wordt weer teveel gereageerd vanuit de eigen hoek. Niet de boeren maken zich, over het algemeen schuldig aan zwendel maar het is juist de tussenhandel die zorgt voor beschamende situaties en daar spelen grote belangen waar in het verleden al zo gesjoemeld is.

 • alco1

  @Burnetti zit VAST in de Q koorts. Niet onbegrijpelijk natuurlijk, want het is voor veel families een aangrijpende herinnering en nog beheerst het voor velen het dagelijks leven. Het vertrouwen is er bij hem echter zo door geschaad, dat het als een rode draad loopt door alles wat met ziektes te maken heeft.

 • Mozes

  Opmerkelijk is dat ik niets meer hoor over EHEC. Deze ziekte werd verspreidt door biologische kiemgroente en heeft in enkele weken 32 levens geëist. Toch is niemand blijven hangen in angst voor biologische producten. Q-koorts was eveneens een ernstige ziekte die echter niet met biologische producten te maken had maar met geitenbedrijven. Angst voor ziektes in relatie tot een geitenbedrijf blijven mensen wel in hangen en wordt zelfs doorgetrokken naar iedere andere vorm van veehouderij. De beleving van ziekterisico blijkt dus erg subjectief en nogal irrationeel te zijn. 

 • Burnetti

  Beste alco1: MKZ (12 jaar terug) loopt als een rode draad door getroffen gemeenten op de Veluwe en Salland. Hier heb ik alle begrip voor.

  Varkenspest (17 jaar geleden) loopt als een rode draad door getroffen gebieden in de Achterhoek. Hier heb ik alle begrip voor.

  Vogelpest (12 jaar terug) loopt als een rode draad door de Gelderse Vallei. Hier heb ik alle begrip voor.

  Al deze dierziekten: nooit meer!

 • gertke

  ishtar trijnie en burnetti,ik wordt er helemaal ziek van.

 • somporn

  Wat wil de boer,goed en eerlijk product,maar ook een boterham verdienen.
  Wat wil de tussenhandel,boer uitknijpen en grof verdienen.
  Wat wil de winkelketen,boer uitknijpen en grof verdienen.
  Wat wil de consument,top kwaliteit,allerlei eisen voor dierwelzijn,koe in de wei,enz,enz,,,<em>Maar wel voor een dubbeltje op de eerste rij</em> zitten.
  Moet de consument meer betalen,laat ook die direct alles liggen en kiest eieren voor zijn geld en gaat voor het allergoedkoopste (aldi,liddl)

 • Foxxy

  als ze je dan maar controleurs met kennis van zaken de dam op sturen, en niet mensen die je vragen niet direct kunnen beantwoorden !
  Meeste controleurs zijn incompetent !

 • PetervanKempen


  NVWA is overduidelijk een geldmakertje voor de linkse politiek.

  En nog (werk?) gelegenheid ook.

  Inderdaad zou het goed zijn als deze onbenullen een boete kregen als ze voor de zoveelste keer weer hun eigen werk niet goed doen.

  Weten jullie nog het verhaal van de boer die wel 20 bezoeken kreeg  van deze nitwits? Eeen hele afdeling public smoesjes kwam in het geweer om uit te leggen dat er SOMS wat fout gaat . Understatement van het jaar . DE NVWA is een schoolvoorbeeld van compleet uit de hand gelopen staatsdictatorschap wat zich via deze krankzinnige boete bedragen om het minste of geringste feit  uit in  semi officieele diefstal van werkenden.

   

 • joannes

  Wanneer krijgen we de partij voor de Scholen, of voor de Supermarkten, of voor de Handelaren, of voor de Lokale Gemeenten, of voor de Huisartsen, of voor de Tandartsen, of voor de Overheids Medewerkers, of enz, enz,? Specifieke aandacht voor één beroepsgroep is altijd fout want dat maakt er een gelegimiteerd, zelfs gepropagandeerd slachtoffer van. En zeker wanneer er zelfs nog een leger aan bureaucraten voor wordt aangesteld die met beperkte kennis - zij noemen het gespecialiseerde - eenmans bedrijven gaan controleren en beboeten. (vergeet niet dat boetes tegenwoordig als inkomstenbron bij de politie in het budget worden meegenomen; een noodzaak voor bestaan worden) Eenmans bedrijven die met risico voor eigen en vreemd kapitaal, net een gemiddeld loon kunnen verdienen. Ik denk dat we doorslaan in onwetenheid van hoe het in de praktijk werkt. Een boeren bedrijf is niet met een Supermarkt te vergelijken die eigen controle diensten en specialisten hebben om ambtenaren te woord te staan. Het blijkt Politiek verschrikkelijk moeilijk de argumenten van de Partij van de Dieren, die 2 kamerleden, te weerleggen in een gebalanceerde maatschappij waar incidenten als incidenten worden afgedaan en beroepsgroepen gebalanceerd opgeleid, bestuurd en gecontroleerd worden, zonder vervolgings praktijken en dramas! Dramas die inmiddels maar al te graag worden uitvergroot door de Media.

 • joannes

  Overigens, socialisme heeft altijd al iets van collectief daders vervolgen! Alle ¨ismes¨ moeten in zelfcontrole om niet te vervallen in vervolgings en schandpaalpraktijken. 

 • PetervanKempen


  Het kenmerk  van ismes,  zoals socialisme, comminisme en extremisme is, dat een heel klein groepje nitwits  een hele grote groep harde werkers of burgers,  meest beiden , wil opleggen wat zij vinden dat goed voor hen is.

  Daarmee doden zij het individu.

  Ziehier de verklaring voor het feit, dat anti boer en anti jacht clubs  vooral een probleem met de individualistische inslag van de door hen gekozen doelgroep  Boeren en Jagers hebben. Die persoonlijke besluitvorming en vrijheid, die zij uitoefenen en willen zijn,  dat is de grootste rode lap voor de linkse stier.

  Vandaar: stuur maar meer zoekers naar hoge boetes op de boeren af, want dit vrij ondernemen willen rode Isme clubs,  als de pvda toch niet steunen? Sharon laat weer eens zien waar haar roots liggen.

 • koestal

  Ze krijgen zeker boksles

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.