Home

Nieuws

Muizenschade-lening Friesland gaat 1 mei van start

Leeuwarden - De provincie Friesland gaat de muizenschade-regeling op 1 mei 2015 openstellen.

Dat kan nu de Europese Commissie het groene licht heeft gegeven voor die regeling. Het bedrag voor de lening van €10 miljoen stelden Provinciale Staten al eerder deze maand beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een krediet, moeten boeren een bankverklaring via hun bank kunnen tonen. Deze verklaring moet aantonen dat boeren een gezond bedrijf hebben waarbij enkel en alleen moeilijkheden zijn ontstaan door de muizenschade.

De lening die de provincie verstrekt is een langlopende lening, met een looptijd van vijftien jaar. De eerste vijf jaar zijn aflossingsvrij en de rente van 3,5 procent geldt voor de hele looptijd. Maximaal 80 procent van het schadebedrag wordt vergoed. Om van de regeling gebruik te kunnen maken geldt een minimale schade van €31.250 en een maximale schade van €150.000. Dit leidt tot leningen van minimaal €25.000 en maximaal €120.000. Met het totale bedrag van €10 miljoen kunnen naar schatting tussen de 83 en 400 boeren een lening krijgen. De verwachting is dat hiermee genoeg geld beschikbaar is voor deze fase van de muizenplaag.

De taxatierapporten die taxateurs opstellen bij de tweede taxatieronde zijn vereist voor de aanvraag van een lening. Deze taxatieronde start wanneer het verlies van de grasopbrengsten goed meetbaar is. Dit geven de boeren zelf aan en zal rond eind april/begin mei zijn. De openstelling van de regeling komt daarmee precies op tijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.