Home

Nieuws 1 reactie

Maatregelen plattelandsbeleid moeten zorgen voor minder fouten

Den Haag – Met de keuze voor minder maatregelen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) en de keuze voor uitvoering van het agrarisch natuurbeheer door collectieven zijn grote veranderingen ingezet, die naar verwachting zouden moeten leiden tot een verminderd aantal fouten in de uitkering van Europese plattelandssubsidies. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in reactie op Kamervragen van D66-Kamerlid Gerard Schouw, over de fouten die de Europese Rekenkamer heeft gevonden bij Europese controles op de uitbetaling van Europese subsidies.

De Europese Rekenkamer heeft in het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2007-2013 (POP2) in de gehele Europese Unie over de afgelopen drie jaren (2011-2013) een foutenpercentage van 8,2 procent geconstateerd bij de uitvoering van subsidiemaatregelen. Er zaten in 2013 vijf Nederlandse betalingen in deze steekproef van circa 180 betalingen EU-breed.

Bij de uitvoering van POP3 werkt Dijksma nauw samen met provincies, die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de uitvoering van het overgrote deel van de POP3-maatregelen. In het uitvoeringsconvenant POP3 is afgesproken dat de provincies medeverantwoordelijk zijn voor uitvoeringskosten en het dragen van de financiële risico's. "We zijn het er gezamenlijk over eens dat het voldoen aan de Europese wet- en regelgeving (EU-conformiteit) van groot belang is", aldus Dijksma.

Eén reactie

  • koestal

    POP 3 betekent weg met de boeren, mits ze aan ongeveer 50 voorwaarden voldoen,een boer moet zich in honderd bochten wringen om boer te blijven.laat ze dat eens met ambtenaren of bankdirecteuren proberen

Of registreer je om te kunnen reageren.