Home

Nieuws 11 reacties

Kanttekening bij coalities met landbouw

Utrecht - Milieuorganisaties als Stichting Natuur & Milieu moeten oppassen met te vergaande samenwerking met bijvoorbeeld land- en tuinbouworganisaties.

Dat stelt Jan Willem Erisman, professor stikstof aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en directeur van het Louis Bolk Instituut.

Erisman was donderdag een van de sprekers bij het afscheidssymposium voor Jan Fransen van de Stichting Natuur & Milieu. Fransen heeft 39 jaar voor de organisatie gewerkt, onder andere op het dossier van de vermindering van de stikstofemissies uit industrie en landbouw.

Erisman zegt dat het van belang is dat natuur- en milieuorganisaties hun eigenlijke doel, de bescherming van natuur en milieu, altijd goed voor ogen houden. Ook zegt hij dat hij bij de voorbereiding voor de Melkveewet heeft gezien dat er te veel water bij de wijn werd gedaan. Hij erkent dat het van belang is om kleine stappen te zetten, "maar schiet niet te veel door."

Erisman betoogde tijdens het symposium dat de Nederlandse landbouw uiteindelijk toe moet naar volledige grondgebondenheid: "stop met de import van soja."

De stikstofprofessor schetst dat de landbouw in een kwetsbaar evenwicht is beland, dat ten koste gaat van de biodiversiteit, vooral door de uitstoot van stikstof. Landbouw en begrazing zijn wereldwijd de belangrijkste bedreigingen voor de soortenrijkdom, stelt hij. "De landbouw en veehouderij moeten vooral extensiveren. Dat hoeft niet altijd ten koste te gaan van de opbrengsten."

De kwetsbaarheid van het huidige landbouwsysteem laat zich op verschillende manieren zien, aldus Erisman. "Het is een kwetsbaar evenwicht, gericht op productieverhoging, die leidt tot meer inspanningen om ziektes te bestrijden, hoger pesticidengebruik en meer antibioticagebruik. Als één bedrijf door kippengriep wordt getroffen, raakt dat de hele sector."

De gewenste verandering moet vooral vanuit de boer zelf komen, zegt hij. "De boer is gebaat bij gesloten kringlopen." Om die verandering teweeg te brengen zou volgens Erisman het Europees landbouwgeld gericht moeten worden ingezet. "En de prijs van het voedsel moet omhoog."

Laatste reacties

 • cornelis 22

  De stikstofprofessor of de grote nitwit?

 • Jan Braakman

  @cornelis 22, U kunt beter inhoudelijk reageren. Als u beweert dat de professor een nitwit is, moet u dat op zijn minst onderbouwen.

 • Mels

  Zeker een punt Jan Braakman maar het is natuurlijki wel een proffesor die preekt voor eigen parochiedat lijkt nme duidelijk. Kan daarom de reactie wel begrijpen. Weet je wat? ze kijken maar even daar in NL met een landbouwbeleid wat erop gericht is om de hele landbouw het land uit te jagen en duur en onduidelijk voedsel te importeren.

 • jd 1958

  De vaste lasten van de mensen zijn dermate hoog dat een behoorlijke verhoging van de voedingsprijzen zal lijden tot nogal wat meer armoede
  Deze gachtengordelprofessor zou toch beter moeten weten.

 • remi123

  De prijs omhoog en gesubsidieerd extensivering met bijdrage van milieu en maatschappij richting de boer en niet importeren, dus eigen producten eerst, alleen dan lukt het. Maar dat is onhaalbaar in tijd van EU, snel transport, aldi, lidl, ah, jumbo import. Dus gewoon intensiveren en concurreren met de wereldmarkt.

 • Sjakkie


  Ik ken de man niet, maar vindt het stukje toch bedenkelijke verbanden bevatten. Of de journalist heeft er niks van gebakken, dat laatste komt nl. ook regelmatig voor.

  Het is toch wel weer erg de grijsgedraaide plaat van de intensiverende landbouw is de schuld van alles.

  Maar als ik kijk naar het middelen gebruik over de afgelopen 35 jaar dan hebben we grote reducties bereikt in kunstmest en gewasbescherming(of zoals de landbouwcriticasters het noemen pesticiden)

  Hoe zou het in de afgelopen 35 jaar gegaan zijn met het chemicalien gebruik van de gem. nederlander. erg benieuwd naar.Daarmee zeg ik niet dat wij niks meer hoeven te doen hoor. We kunnen nog wel wat  winst behalen, daar niet van.

  Maar de grote slagen zijn gemaakt.

  De grootste bedrijging van de fauna op dit moment komt uit de aangelegde natuurgebieden. Hier blijft nauwelijks een legsel van weide vogels over. Alles wordt opgevreten.

  Maar dat is natuurlijk de schuld van de intensieve landbouw.

  Dat snapt u natuurlijk wel.

  Hoef je niet bij na te denken.

  Lekker makkelijk.

 • PetervanKempen


  Het zal een intelligente professor zijn maar wel een onverdraagzame. hoe hij denkt dat een groep burgers de landbouw kan beinvloeden door vooral tegen te zijn en niet samen te werken daar mag ie mij een college over geven. ik denk dat oproepen tot tegenstand aan de sector juist NIETS oplevert, de professor is voor mij daar een dommerik mee. Algemene kreten als voor duurzaam eten moet men meer betalen, daar hoef je  echt geen professor voor te zijn en bereik je nul mee.

 • DJ-D

  De landbouw moet extensiveren. Dit zou kunnen als we de natuurgebieden zouden gaan pachten. Jongvee en droge koeien kunnen hier prima op weiden, i.p.v. galloways en heckrunderen. Ook kunnen we zorgen voor voedsel voor de weidevogels. Win win win situatie

 • remi123

  greetje, dat snap ik. Maar mijn koeien laat ik niet broodmager tterugkomen.

 • DJ-D

  Nee je moet ze niet zo managen als de herdmanager van de oostvaarders plassen. Dat is weideAFgang toepassen. Moet je meer dan 100% vervanging aanhouden en hebt dan ook een jachtakte nodig.  

 • HesselBouma


  Produceren voor de bijstandsmoeder is ook een nobel streven. Plofkippen hebben het nog niet zo slecht. Antibiotica met meer dan de helft verlaagd. Mest laten we verbranden voor electriciteit en de rest kan weer in de kunstmest gerecycled worden We blijven ons best doen.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.