Home

Nieuws 4 reacties

Kamp ziet kansen voor groen gas in verduurzamen gasgebruik

Den Haag – Groen gas kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van het gassysteem in Nederland. Dat vindt minister Henk Kamp van Economische Zaken.

"Laagwaardige biomassa zoals mest en reststromen als bermgras wordt ook steeds meer gebruikt in de agroketen. Biomassa kan ook gebruikt worden als basis voor groen gas. Het vervangen van fossiel gas door groen gas is een energetisch eenvoudige manier om de warmtevoorziening te verduurzamen, omdat gebruik gemaakt kan worden van de bestaande gasinfrastructuur", aldus Kamp.

Het kabinet wil het gebruik van restwarmte gaan stimuleren. Doelstelling is dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd.

"Veel van deze opgewekte warmte gaat nu nog verloren en kan nuttiger worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie via een warmtenet aan te bieden aan huishoudens en bedrijven. Dit bespaart energie én levert tot 75 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van een huishouden met een cv-installatie. De kansen die warmtetechnologie biedt voor de toekomst moeten we niet laten liggen", aldus Kamp.

Om de verdere ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering te bevorderen, gaat het kabinet de wet- en regelgeving voor warmtelevering hervormen. De overheid wil ook meer ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van warmteprojecten. Zo stelt Kamp € 3,6 miljoen beschikbaar voor een proefboring naar aardwarmte in het Westland, waarmee mogelijk 80 procent van de Westlandse warmtevraag kan worden voorzien.  Kamp vindt het een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie toe is. "Ook bereiden we ons hiermee voor op een vermindering van de gaswinning en het in de toekomst anders inzetten van de Nederlandse gasvoorraden", aldus Kamp.
Hij noemt biomassa als belangrijke bron voor hernieuwbare warmte.

Laatste reacties

 • botervloot

  ja hoor als hij zelf in de problemen komt dan kan er wel naar groen gas worden gekeken maar ja zo werkt de overheid

 • Jaap39

  Op zich vrij normaal botervloot. De problemen maken nieuwe methoden mogelijk. 
   Het is de uitdaging hier als sector aan bij te dragen. Met mest gaat de sector een belangrijke speler worden!

 • Jeroen Rohaan

  dan nog lopen eventuele projecten tegen het beruchte NIMBY syndroom aan

 • Jaap39

  Ach #3 Jeroen, kan wel bij mij op erf hoor. 

  Alles is beter als een aardbeving in de omgeving denk ik. Niet dat ik daar ervaring mee heb maar toch. 

  En iedereen met het nimby syndroom gaat maar in de stad wonen, ophoepelen. Kunnen we op het platteland mooi wat energie/ gas produceren! Dus meer mest produceren en energie maken. 

Of registreer je om te kunnen reageren.