Home

Nieuws 3 reacties

Kabinet: covergisting moet professioneler

Den Haag – Het kabinet vindt dat de covergistingssector verder moet professionaliseren om de overlast voor omwonenden en het milieu te beperken. Als de regels goed worden nageleefd is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor mens en milieu, maar uit een studie naar de sector blijkt dat deze regels niet altijd worden nageleefd.

Nederland is in Europa de achtste producent van biogas. "Verdere ontwikkeling van deze sector is wenselijk en pas in de Warmtevisie en in de inzet van dit kabinet om een circulaire economie mogelijke te maken, mits deze ontwikkeling niet leidt tot maatschappelijk ongewenste effecten, bijvoorbeeld op de leefomgevingskwaliteit en de veiligheid", schrijft staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Regels covergisting niet altijd nageleefd

Uit een onderzoek naar de covergistingssector blijkt dat de regels rondom covergisting niet altijd worden nageleefd. Dit komt volgens de onderzoekers omdat veel betrokkenen de regels ingewikkeld vinden en omdat de regels binnen de sector slecht bekend zijn. Ook speelt dat door de gestegen grondstofprijzen de verleiding om niet-toegestane producten met lage prijs te gebruiken groter geworden is.

Dijksma noemt de situatie onaanvaardbaar. Vorig jaar zijn de regels al aangescherpt naar aanleiding van een rapport van de inspectiedienst NVWA over de vergistingsbranche, waaruit bleek dat bijna 30 procent van de gecontroleerde vergisters in 2013 en 2014 niet voldeed aan de wettelijke eisen.

Meer handhaving en verbod op G-lijststoffen

Sinds 2014 wordt meer gelet op de naleving van regels door meer handhaving, strengere straffen en een verbod op het gebruik van G-lijststoffen voor niet-gecertificeerde bedrijven. De NVWA voert sinds eind 2014 ook de rol van toezichthouder op de subsidies voor duurzame energie aan biovergisters. "Geconstateerde overtredingen kunnen zo sneller leiden tot intrekking of korting op de verleende subsidie", aldus Dijksma. Overtreders krijgen niet alleen een boete voor overtreden van de Meststoffenwet, maar ook wordt subsidie op het gebied van duurzame energie ingehouden. Daarnaast dienen deze vergisters hun digestaat als afval te verwerken.

Installaties worden steeds groter

De onderzoekers constateren dat het huidige ruimtebeleid met betrekking tot covergisters voldoet, maar omdat de installaties steeds groter worden, vraagt dat wel extra aandacht. De deskundigen geven verder aan dat de veiligheid van installaties kan worden verbeterd door het risicobewustzijn en opleidingsniveau van de medewerkers van vergistingsinstallaties te verhogen.

Het kabinet roept het bedrijfsleven tevens op om eisen op te nemen met betrekking tot het gebruik van digestaat, zoals deze nu ook gelden voor compost. Afnemers van digestaat zijn nu nog onvoldoende kritisch op de kwaliteit van het product.

Nederland telt zo'n 100 covergisters

In Nederland zijn ongeveer honderd covergistingsinstallaties. Biogasproductie uit de covergisting van mest leverde circa 4 procent van de totale productie van duurzame energie in Nederland in 2012-2013. In de periode 2010 – 2013 werd jaarlijks gemiddeld €55 miljoen à €60 miljoen aan subsidie verstrekt.

Laatste reacties

 • Coanma

  4% van de duurzame energie, gerekend voor de huishoudens lijkt me. En weer wordt er voorbij gegaan in Den Haag of co-vergisting wel of niet duurzaam is... Niet. 

 • koestal

  je krijgt bijna nergens meer een vergunning om dit te doen,loos alarm

 • info104


  Doordat co-vergisters te weinig voor hun afgeleverde stroom en warmte ontvangen zoeken zij de goedkoopste producten om hun productie van gas te halen. Of deze sector duurzaam is zoals Coanma zich afvraagd kan ik je zeggen dat er geen discusie nodig voor is om het proces duurzaam te noemen.

  Mest waar energie in zit en doordraai of overdatum voedsel wat anders in de verbranding terecht waar nu de energie word uitgehaald noem ik een goede en duurzame oplossing, dat de vergistingsinstallaties worden gecontroleerd is nodig, alles word toch gecontroleerd in ons land van de timmerman tot aan de gerechtelijke macht toe.

  Ook in nederland is er ruimte voor een aantal vergisters maar niet voor veel denk ik.

Of registreer je om te kunnen reageren.