Home

Nieuws

'Ierse en Nederlandse ondersteuning boeren niet te vergelijken'

Den Haag – De Ierse en Nederlandse manier van ondersteuning van jonge boeren zijn moeilijk met elkaar te vergelijken vanwege de verschillende landbouwstructuren in beide landen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

PVV-Kamerlid Dion Graus had Dijksma gevraagd om de ondersteuningsmaatregelen voor jonge boeren eens te vergelijken, met als doel dat Nederland wellicht kan leren van het Ierse systeem.
De gemiddelde omvang van de melkveehouderij behoort, op basis van productievolume, tot de kleinste van Noordwest-Europa. De relatief kleine bedrijfsomvang en grote variatie en fragmentatie van percelen vormen in Ierland de grote beperkende factor voor groei van de melkveehouderij.

In Ierland is de gemiddelde leeftijd van boeren 54 jaar. Minder dan 6 procent van de boeren is jonger dan 35. In Nederland is minder dan 4 procent van de agrarisch ondernemers jonger dan 35. Met name de hoge investeringskosten om een agrarisch bedrijf te beginnen of over te nemen vormen een belemmering.

Beide landen ondersteunen de jonge boeren via maatregelen die het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) biedt via de extra premie bij de directe betalingen. Daarnaast is er in Nederland via de tweede pijler extra budget voor investeringen van jonge ondernemers. De jonge boeren kunnen bovendien gebruikmaken van generieke maatregelen voor de agrarische sector, zoals garantstellingen en startersaftrek. Het ministerie ondersteunt tevens het NAJK.

In Ierland zijn er fiscale regelingen om de overdracht van agrarische bedrijven aan jonge boeren aantrekkelijker te maken. Vanaf 2015 zijn er bovendien nieuwe fiscale maatregelen die voor jonge opgeleide boeren leiden tot verlichting van de heffing op landtransacties, 100 procent belastingverlichting op het toegenomen vermogen in vee en belastingverlichting voor langere termijn voor het huren van landbouwgrond. Ook is de overdracht van toeslagrechten vrijgesteld van btw.

Of registreer je om te kunnen reageren.