Home

Nieuws 26 reacties

Vogelbescherming in beroep om schieten ganzen

Zwolle - Vogelbescherming Nederland gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie Overijssel om niet te handhaven op het schieten van ganzen in en bij natuurgebieden. Dat meldde een woordvoerder woensdag.

Overijssel meent dat voor het afschieten van ganzen in deze gebieden geen vergunning nodig is. Het gaat om 'bestaand beleid', aldus Gedeputeerde Staten. "Het schieten leidt onherroepelijk tot schade", zegt Kees de Pater van de natuurorganisatie. Andere vogels worden gestoord in rustgebieden. Wel laat de provincie onderzoek doen naar de gevolgen van de jacht in natuurgebieden. "Daarmee geeft Overijssel zelf aan al te twijfelen." De Vogelbescherming gaat het besluit aanvechten via de Raad van State.

De reactie van de provincie kwam nadat de natuurorganisatie eerder al naar de Raad van State was gestapt om het afschieten te stoppen. De ganzenjacht in de winter om schade aan gewassen te voorkomen, is omstreden. De rechtbank in Zwolle schortte begin dit jaar het jagen tot 1 maart op. Sindsdien wordt in Overijssel weer op ganzen gejaagd.

De Vogelbescherming spande de procedure aan mede omdat de vogels nu extra kwetsbaar zijn. Het broedseizoen is net gestart. Het schieten kan de natuur in onder meer De Wieden en Weerribben ernstig verstoren.

Deze winter zijn in Overijssel enkele duizenden ganzen geschoten. GroenLinks in Overijssel kaartte de kwestie aan in Provinciale Staten. De partij wil dat het schieten meteen wordt stilgelegd.

Laatste reacties

 • PetervanKempen


  Het schade bestrijden op overblijvend grasland NAAST natuurgebieden en natura 2000 gebieden gebeurt al jaaaaren , nooit is gebleken of bewezen door de betreffende natuurbeheerders ( Terrein Beherende Organisaties die FAUNA beheren?? daar zijn ze toch tegen????) dat er rode lijst soorten zijn die op een of andere manier berdreigd worden door jacht en afschot ernaast. De bewijslast ligt dus bij hen! Bovendien, dedert de crisis en herstelwet wordt er GEJAAGD en de wet zegt dat overal waaar dat zo was  (ook BINNEN de ERNA aangewezen Natura 2000 gebieden!!) is de jacht en dus het schieten op schade doende dieren gewoon toegestaan en KAN NIET WORDEN VERBODEN. Dus: simpele redenatie, er werd gejaagd in en om de huidige natuurgebieden vanaf 1910 , desondanks waren die gebieden zo interessant voor de groene natuurfreaks dat ze tot natuurgebied of natura 2000 gebied worden gekozen , en nu mag jagen opeens niet meer. Denkt VB dat we gek zijn of zo??

 • trijnie

  Hoe zou u het vinden als er zonder toestemming op uw land zou worden gejaagd???

 • alco1

  De keerzijde trijnie. Wat hebben vele anderen altijd te bazelen om wat wij met ons land moeten doen. (Weidevogel beheer e.d.)

 • trijnie

  Weet je Alco, jij bent er verbazend goed in om er wat anders aan te breien.
  Weidevogelbeheer is op vrijwillige basis en wordt financieel beloond. Maar jagen op een ander zijn grond en ook nogeens in het broedseizoen is van de gekke en onverstandig dat de provincie dit toestaat.

 • anker

  Lekker lullen trijnie,je moet maar dagelijks je grasland kaal laten vreten we worden het als boeren spuigzat,of je nou in overijssel of zeeland zit.
  Het moet onderhand een keer afgelopen wezen met die ganzen dat mag rustig hard op gezegd worden.De schade vergoeding stelt ook niks voor,dus het is kiezen of delen,ruim vergoeden of opruimen dat tuig. We zijn als boeren geen sinterklaas

 • LUCTOR


  @trijnie Wie jaagd zonder toestemming op andermans land? ps Als de rechtelijke macht adequaat had gereageerd was voor het broed seizoen al heel wat van dit schadelijk wild opgeruimd en kon men in het broedseizoen volstaan met de eieren uit te halen want als er niets aan de gans gebeurt komt het niet goed. Het is net als met de wolf in Duitsland gaan ze het wolfen bestand reguleren zoals dat hier met de gans behoort te gebeuren.

 • Gijs Gans


  mevr trijnie, het is allemaal land in eigendom van boeren of volledig in landbouw kundig gebruik dat aan de buitenkant ligt van de n2000 gebieden er wordt alleen schade bestreden op landbouw grond al jaren lang gebeurt dit ,de tbo,s daar in tegen zijn al jaren lang,bezig ganzen te schieten in n2000 er is niks aan de hand en er is ook niks nieuws.
  alleen de vogelbescherming is tegen schadebestrijding en die proberen nu met alle middellen dit tegen te gaan.

 • DJ-D

  Mijn land. Mijn gewas. Mijn toestemming om te jagen. Hoe simpel kan het zijn.

 • Gijs Gans

  Ja en in de zogenaamde G7 was dit allemaal overlegt voor de zomermaanden, maar omdat overijsel een iets andere invulling aan de winterrust geeft dan de vogelbescherming wil zijn ze dit nu opeens vergeten, maar overijsel is wel de provincie met de meeste winter rust als je het goed uitrekend .

 • vandenbrand

  trijnie het is schade bestrijden, en net zoals anker het verwoord, dat schadevergoeding weinig voor stelt.  dat is destemeer een reden voor de gene die tegen het beperken van de ganzen zijn om hun beurs te trekken en ruimhartig de boeren te vergoeden.  vogelbescherming begin maar met enkele  miljoenen ero s overtemaken naar het faunafonds.  en als het dan in de toekomst nog verder uit de hand loopt, eventueel een veelvoud naar de jagers voor de inspanning en kogels. het is vergelijkbaar met als een burger in de zomer op een terras zit aan de ranja, en hij mag een naderende wesp met zijn vliegenmepper niet doden.

 • Jaap39

  Wel triest dat we zoveel woorden moeten gebruiken voor zo'n simpel probleem. Afschieten die beesten, er zijn er miljoenen. En anders die tegenstanders van afschieten de opbrengst derving van de oogst laten betalen. 

 • vandenbrand

  wat is er overgens mis aan om die beesten af te schieten? ze kunnen gewoon gegeten worden, immers ze smaken goed. en elke gans wat ' natuurlijkvlees ' is behoeft er geen zogenaamde 'plofkip' voor gefokt te worden.

 • PetervanKempen


  @ trijnie, je ziet wel elke emotie er hier uit komt.

  Dat is, omdat TBO's eerst grauwe ganzen zelf hebben uitgezet in hun natuurgebieden, leek redelijk, zijn inheemse dieren die horen in moerassig land thuis. Daarna wordt het ONREDELIJK:TBO's weigeren dieren binnen hun terreinen binnen DRAAGKRACHT van die biotoop te houden. Dan, Trijnie, wordt het NOG GEKKER: men doet net of het onbeperkt doorfokken van deze dieren  met allerlei achtergebleven arctische trekganzen, bastaard soorten en exotische dieren uit parken en dierentuinen ontsnapt, NORMAAL IS! En wie betaalt de prijs van dit ASOCIAAL niet-beheren? Juist Trijnie: de buren. Nu kun je moeilijk doen over zielig weerloze kuikentjes en emotie praat maar de KERN is asociale houding van deze zelfbenoemde dieren knuffelaars.

 • PetervanKempen


  Die zelfde TBO's , die alle flora omploegen, omhakken, afplaggen en onder water zetten in hun extensief beheerd nep landschapje, maar het verd.mm.n om te zorgen dat Fauna binnen hun 'neptuur'gebieden ook maar een beetje origineel is en in evenwicht met het schaarse voedsel wat er voorhanden is. Ja, Trijnie,  als men dan ook nog de overheid CHANTEERT en eist dat ganzen- bezoekers in de winter ook nog onbeperkt op boerenland alles mogen opvreten en vertrappen , of men doet (dreigement geuit door de heer Wilfried Alblas van Natuurmonumenten, waar ik bij zat!) expres en opzettelijk helemaal niets aan de door hen toch echt zelf volledig veroorzaakte zomergans overlast, ja,  dan is de maat vol, de verhouding zoek  en oorlog compleet. Er zijn grenzen! En die van een natuurgebied gaan echt niet verder dan de grens ervan, en ernaast doet de boer wat ie wil. Nogmaals, als er gejaagd werd binnen die gebieden, is dat dus nooit de reden geweest dat dat nu opeens niet meer zou kunnen. Het was toch een mooi en te bewaren gebied met mooi en te behouden fauna bewoners? Welke arrogantie hebben die mensen dan te denken dat hun WANbeleid voor jagende buren de norm kan zijn? Alleen als goede buur met wederzijds respect kom je verder en dat zijn die TBO clubs, die ons willen intimideren , die liegen, eigen verantwoordelijkheden ontlopen, chanteren, en die asociaal zijn zoals VB nu,  dus NIET.

 • trijnie

  Tjonge, wat een reacties.
  Ik begrijp dat jullie het niet prettig vinden als je land wordt volgescheten. Ik heb het ook NIET over
  de vergoeding die jullie voor DIT GESCHEIT krijgen. Alco heeft het over weidevogelbeheer en daarreageerde ik op.
  En als jullie je eigen land verhuren aan jagers dan is dat jullie keus maar hoe een ander , en of datnu je buurman of een natuurorganisatie is of niet, met zijn land om wil gaan, dat is aan die mensen zelf.  En dan heeft een provincie bestuur niet het recht om het toe te laten dat er in gebieden van natuurmonumenten gejaagd wordt.
  Ik zie het la voor me dat er hier op mijn stukje land zomaar gejaagd zou worden.....

 • Gijs Gans

  lees 7 trijnie het is eigendom

 • trijnie

  Gijs, bedoel je dat het land waarop gejaagd mag worden in eigendom is van de boer?
  Ik bergrijp het niet helemaal, ik dacht dat het ook de gronden die in eigendom van natuurorganisaties zijn, waarop gejaagd mag worden.
  Zoals veel grond in de Wieden enWeerribben.......

 • alco1

  Trijnie: lees nog even wat je schrijft in #2 en #17.

 • Gijs Gans

  Ja trijnie grond in volledige eigendom boeren dus zij willen wel even over onze gronden regeren,  het wordt elke keer verkeerd uitgelegd stemming makerij van de vogelbescherming .

 • trijnie

  alco ben ik nu nog niet duidelijk genoeg geweest?
  Buren van mij huren land van sbb maar dit land is dus NIET van hem.
  Dus als sbb dit jagen niet wil, dan heeft de provincie hier geen recht van spreken.

 • alco1

  Daar heb je gelijk in trijnie. Maar ik heb het over ONS land, waar ook iedereen zich mee bemoeid.

 • vandenbrand

  trijnie, in het beginsel heeft de provincie niet het recht dat er bestrijding toegelaten wordt, maar doordat er teveel ganzen ook in de natuurgebieden zijn en de andere dieren mede eronder lijden.  o.a. VERDRINGING. en de provincie de  natuur betaalt, is het redelijk dat de provincie daar ook een stem in heeft. en niet zoals vaak,dat de natuurbeschermingsorganisaties laat de boel,de boel maar lekker waaien insteek. wij hebben met niemand te maken. ook dus de buren niet.

 • trijnie

  Gijs, ik ben het met iedereen eens dat daar waar de grond in eigendom is, dat het aan jullie zelf is om er mee te doen wat je wilt. Zo ook vor de grond van natuurorganisaties.
  Maar jammer vind ik het wel omdat het broedseizoen van de weidevogels al begonnen is en die krijgen nu ook geen kans meer.

 • J@gertje

  Trijnie, wat maak je weer een hoop lawaai.
  De terrein beherende organisaties bezitten/beheren grond.
  De boeren bezitten grond.
  De vogelbescherming bezit geen grond. laat staan dat ze wat beheren.
  De vogelbescherming wil dus enkel en alleen baas spelen over andermans eigendommen en alleen genieten van de lusten.
  De lasten legen ze namelijk nog altijd bij een ander neer.
  Zolang de vogelbescherming de financiele lasten niet evernredig mee wil dragen om het ganzenprobleem op een diervriendelijke manier op te lossen, is de vogelbescherming dus helemaal geen partij in deze zaak en hebben ze ieder recht van spreken bij voorbaat al verloren.

 • LUCTOR


  @Trijnie Hoe moet er omgegaan worden als straks de roedels wolfen de broedsels en de kuikens van de weidevogels opvreten op grond in eigendom van agrariers die dat niet willen?

 • PetervanKempen


  @trijnie het is asociaal dat natuurbeheerders zoveel ganzen laten fokken op hun terreinen terwijl ze weten dat die bij de buren gaan vreten en het land onderschijten. Als de natuurbeheerders zich niet hoiuden aan de habitatrichtlijn, waarvoor ze miljoenen subsidie krijgen, dan zit er niets anders op dan dat ze GEDWONGEN worden de ganzen op hun eigen terrein te gaan schieten , hun eieren te schudden en uiteindelijk honderden ganzen te vangen in de ruitijd en te vergassen, Dat, Trijnie, allemaal omdat men weigert fauna te BEHEREN, en gewoon de boel de boel laat. Dat beschermclub vogelbescherming beswaar maakt is helemaal van de gekke ze zijn immer geen belanghebbende. Als zij zo houden van ganzen dan mogen ze betalen maar dat , ja dat is teveel gevraagd.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.