Home

Nieuws 1 reactie

Geen uitstel verplichte datalogger op luchtwas-systeem

Den Haag - Het ministerie van Economische Zaken ziet nog geen mogelijkheden om af te zien van de verplichte datalogger op luchtwassers.

Dat blijkt uit het Actieplan Maatwerkaanpak Agrofood, dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. in het Actieplan wordt een opsomming gegeven van een groot aantal knelpunten die in de land- en tuinbouw worden ervaren, en de mogelijke oplossingen daarvoor. In veel gevallen zijn de knelpunten opgelost.

Dat geldt niet voor de dataloggers op luchtwassers. Dat knelpunt lijkt volgens het overzicht onoplosbaar. In 2016 moeten alle luchtwassers, ook die al geïnstalleerd zijn, voorzien zijn van een datalogger. Dat kost ondernemers per installatie tot €7.000.

In 2012 is in heet activiteitenbesluit en in een ministeriële regeling vastgelegd dat er een datalogger op een luchtwasser moet komen. Reden daarvoor is dat een groot deel van de luchtwassystemen niet goed werkt. Dat heeft te maken met onkunde, technische mankementen of moedwillig niet gebruiken, staat in het overzicht. Het elektronisch monitoringssysteem moet voorkomen dat de ammoniakuitstoot groter is dan afgesproken. Met de datalogger wordt gekeken of het luchtwas-systeem functioneert.

Een ander geconstateerd en niet opgelost knelpunt is de oormerkcontrole.  Het ministerie is bereid te kijken naar de als disproportioneel ervaren oormerkcontrole in de melkveehouderij. De staatssecretaris ziet echter nog geen goede oplossing, omdat  de Europese regels voor een groot deel bepalen hoe en hoeveel er wordt gecontroleerd. Controle van de oormerken is onder andere nodig voor de controle op Europese subsidies in de melkveehouderij.

In het Actieplan Maatwerkaanpak Agrofood, dat de staatssecretaris dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat het ministerie van Economische Zaken in gesprek wil gaan met de sector om te zien of het mogelijk is om de controle meer te richten op zogenoemde risico-bedrijven. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekijkt of er mogelijkheden zijn om met programma's op mobiele telefoons de controles te kunnen vereenvoudigen.

Eén reactie

  • Tearpoal

    Een goed werkende datalogger is toch snel terug verdiend. Althans dat is de beleving van meer dan de helft van de politicie.

Of registreer je om te kunnen reageren.