Home

Nieuws

'Geen extra maatregelen voor bescherming veldleeuweriken'

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil geen extra maatregelen nemen om de stand van de veldleeuwerik te verbeteren.

Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van Marianne Thieme van de PvdD. Dijksma zegt dat het nieuwe beleid van agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer ingrijpend is veranderd door in te zetten op collectieve aanpak. Dit moet leiden tot een effectiever en efficiënter agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Thieme maakt zich zorgen over de stand van de veldleeuwerik, omdat veel vogels dood zouden gaan bij het maaien van grasland.

Uit onderzoek van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en Vogelbescherming Nederland blijkt dat in Groningen en Drenthe jaarlijks ongeveer 30.000 jonge veldleeuweriken doodgaan door maaien van grasland.

Dijksma reageert dat uit het netwerk Ecologische Monitoring (NEM) blijkt dat in de meeste provincies in de periode van 2004 tot 2013 een matige afname van minder dan 5 procent van het aantal veldleeuweriken zichtbaar is. In Noord-Brabant worden geen significante aantalsveranderingen gezien. In Utrecht is een sterkere afname te zien. De provincies Groningen en Drenthe zoeken actief naar een oplossing voor de 'ecologische val'. Deze worden gezocht in de sfeer van agrarisch natuurbeheer, bijvoorbeeld door betere afstemming in de locaties van broed- en foerageerplekken en verbetering van kennis bij agrariërs.

Of registreer je om te kunnen reageren.