Home

Nieuws 11 reacties

'Geen alternatieven voor dierrechten'

Den Haag – Er zijn geen goede alternatieven voor dierrechten als de Nederlandse veehouderij het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo overschrijdt.

Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tijdens het debat over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid van de melkveehouderij. Meerdere fracties maken zich zorgen over het overschrijden van het fosfaatplafond door groei van de melkveehouderij. Dijksma heeft altijd duidelijk gezegd dat ze dan genoodzaakt is om dierrechten in te voeren voor de melkveehouderij. De voorbereidingen voor een wetsvoorstel die deze dierrechten regelt, zijn al geruime tijd bezig.

ChristenUnie, SGP en CDA vragen tijdens het debat aan Dijksma om te kijken naar alternatieven voor dierrechten. Dijksma zegt dat hier al naar gekeken is, maar dat er geen opties zijn. "Maatregelen via het voerspoor is een hele mooie oplossing. Ik teken er graag voor. Maar daarvoor moet de sector wel haar verantwoordelijkheid nemen en het ook echt doen", zegt Dijksma.

Ze benadrukt dat er geen goede alternatieven zijn om de Europese normen van de nitraatrichtlijn na te leven. Het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo is onderdeel van de derogatievoorwaarden van Nederland. "Als de Europese Commissie zegt dat als we dit fosfaatplafond overschrijden, dat we dan een ring rondom de veestapel moeten leggen, moeten we dat doen. De afweging is dan heel eenvoudig, dierrechten of derogatie", zegt Dijksma.

Kamerleden vragen via twee moties om toch op zoek te gaan naar alternatieven voor dierrechten. Gedacht wordt dan aan het voerspoor, kringloopwijzer, een fosfaatquotum, graasdiereenheden, liters per hectare of diervergunningen. Dijksma wijst dit af. Ze zegt dat alle afwegingen al zijn gemaakt, maar dat dierrechten eigenlijk als enige werkbare optie over blijft, ook al zou de staatssecretaris ze liever niet invoeren.

In mei komt het CBS met nieuwe voorlopige cijfers van de fosfaatproductie van de veestapel. Dan wordt duidelijk of het fosfaatplafond echt dichtbij is. Dijksma zal dan op verzoek van de Kamer  met een brief komen waarin de alternatieven voor dierrechten worden beschreven.

Fracties van CDA, SGP, ChristenUnie, SP, PvdA en D66 hebben zich tijdens het debat nadrukkelijk uitgesproken tegen dierrechten. Het leidt tot kostenverhoging terwijl dat geld beter aan bijvoorbeeld verduurzaming kan worden besteed.

Laatste reacties

 • withaag1

  Hoezo tegen dierrechten.???? Hoe zit het met de varkens en kippenrechten.
  Deze zouden toch vervallen per 2015. Dan ineens 2018. en waarschijnlijk nooit.
  Zijn varkens en kippenboeren géén boeren. Zijn wij vogelvrij ongedierte. ???<address>Terwijl de pluimveehouderij voor véél sectoren ruimte gemaakt heeft, door haar verantwoording te nemen in het mestverwerken. En wat krijgen ze : Stront voor dank.  Politiek is de onbetrouwbaarste (partner)  die je maar vinden kan.</address>

 • PetervanKempen


  mensrechten??

 • EMERGO!

  het grootste verwonderlijke aan dit verhaal blijf ik vinden dat de Nitraatrichtlijn (ja lees goed!) gehaald dient te worden door een fosfaatplafond! HUH?
  Als we een fosfaatplafond bereiken, mogen we minder stikstof op het land rijden. ja, ja!
  Kunstmest mogen we echter wel gewoon aankopen en strooien, tot de maximale norm, waar de stikstof uit mest al af is via een werkingsfactor.
  Bovendien halen we meer fosfaat van het land dan we er op brengen. We kleden het land uit en er is geen politicus die dat lijkt te begrijpen.
  Waarom luistert men niet?

 • evanderpasch1


  volgens mij praat eu alleen over stikstof per ha en is nl de enige die het over fosfaat heeft 

 • aejp.poels


  alle dierechten inruilen voor fofaatrechten en die onderling inwisselbar maken. kan de sterke melkveehouderij nog groeien en de intensieve veehouderij lauw saneren met wellicht iets hogere prijzen.

 • mtsvanaaken

  derogatie is voor veel bedrijven straks toch onhaalbaar met 80 % gras op percelen die ver weg liggen. Dat wordt veel te duur. Zeker nu er alle grond onder de gecombineerde opgave dient te worden ingevuld i.v.m. fosfaatreferentie.

 • mtsvanaaken

  En dan hebben we met dank aan onze LTO een fosfaatreferentie, een melkveewet EN dierrechten. Dank u lto voor het europees gezien op een zijspoor zetten van onze melkveetak.

 • John*


  ruwvoerproductie is toch leidend voor t aantal melkkoeien wat gehouden zal worden in Nederland.

 • EMERGO!

  @ John,  Tarwe als GPS hakselen is prachtig ruwvoer! bovendien kan een koe met minder ruwvoer en meer krachtvoer best wel melk geven!

 • koster


  Volgens mij wordt er veel voer ingevoert en weinig mest uitgevoerd. Deze balans is scheef. Een vorm van dierrechten voor alle sectoren! uitgezondert schapen ed lijkt mij dan ook niet meer als logisch. Het individuele belang van de boer strookt nu eenmaal niet met het sector belang.
  Wel zou het fijn zijn als het probleem vooral wordt neergelgd bij de boeren waar die verhouding het meest scheef is.

 • landboer


  Dus die 87 miljoen voor melkvee is niet het probleem meer, de grens wordt al verlegd naar 172,9 voor alle diersoorten! Dat geeft ruimte.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.