Home

Nieuws 8 reacties

Extra geld nodig voor energiedoelen

Den Haag – De doelen voor duurzame energie zijn zonder extra geld niet te halen.

Met de huidige inzet is 14 procent duurzame energie in 2020 en 16 procent in 2023 niet realistisch. Sleutelen aan het belangrijkste instrument, de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), biedt onvoldoende soelaas, omdat deze regeling op hoofdlijnen goed werkt.

Het zijn conclusies uit een rapport van de Algemene Rekenkamer over het energiebeleid: 'Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) – haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen' dat donderdag is gepresenteerd. In het rapport wordt minder belastingvoordeel voor energiegebruik in de tuinbouw en grootverbruikers genoemd  als alternatieve optie om doelen toch te bereiken.

Extra geld voor windmolens op zee

Om alsnog de doelen die zijn afgesproken met andere EU-landen en onderdeel zijn van het nationale Energieakkoord te bereiken, moet de minister van Economische Zaken (EZ) op korte termijn besluiten nemen. De Rekenkamer noemt als effectieve optie om €13 miljard extra te reserveren voor windmolenparken op zee. Dat komt bovenop de €59 miljard die daar tot 2023 al voor gereserveerd zijn en komt neer op €65 tot €100 per Nederlands huishouden.

Kamp wacht op evaluatie Energieakkoord

Minister Henk Kamp van EZ wil voor het nemen van besluiten de resultaten afwachten van de evaluatie van het Energieakkoord. Deze evaluatie zal in 2016 plaatsvinden. Wel heeft hij toegezegd te zorgen voor een betere informatievoorziening aan de Tweede Kamer.

De subsidieregeling SDE+ zit op hoofdlijnen goed in elkaar volgens de Rekenkamer. Toch zal de regeling naar verwachting in 2020 34 procent minder duurzame energie opleveren dan de minister van EZ in 2013 voorzag door een lagere productie in de praktijk. Het ministerie houdt met deze 'onderproductie' geen rekening bij het opstellen van budgetten. De energieproductie valt onder andere tegen door het moeilijk voorspelbare karakter van aardwarmte en de beperkte beschikbaarheid van goede biomassa.

Energieproductie bepaalt subsidiebedrag

Eind 2013 waren 1.787 projecten voor energieopwekking goedgekeurd en heeft het Rijk zich verplicht tot €6,2 miljard aan SDE+-subsidies. Deze worden pas uitbetaald als een project daadwerkelijk hernieuwbare energie opwekt. Valt de energieproductie tegen, dan betaalt de rijksoverheid minder subsidie. De jaarlijkse uitgaven via de SDE+-regeling en voorgangers lopen naar verwachting op van circa € 750 miljoen in 2015 naar € 3 miljard in 2025.

Probleem met prijzen biomassa

Voor biomassa speelt binnen SDE+ wel een prijzenprobleem. Dat is bekend bij het Ministerie van EZ, stellen de onderzoekers. In de SDE+ 2015 heeft het ministerie éénmalig besloten het basisbedrag voor mestcovergisting niet aan te passen aan gestegen biomassaprijzen. Enerzijds ligt structurele verhoging van de basisbedragen (en daarmee ook van de subsidies ) voor de hand. Maar dat zou een spiraal in werking zetten: hogere subsidie zou de verkopers van biomassa weer aanzetten tot het vragen van hogere prijzen. Vanuit de biomassasector wordt bovendien gewezen op het prijsopdrijvend effect dat zou ontstaan op de vergistbare biomassa als voor nieuwe installaties een hogere SDE+-vergoeding kan worden verkregen dan voor bestaande installaties. De bestaande installaties zouden dan failliet gaan.

Laatste reacties

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Sevenhuijsen

  Als ik me niet vergis was na onderzoek toch al gebleken dat vergisting alleen rendabel is met reststoffen en windenergie alleen interessant met subsidie. Waarom wordt het dan toch weer gestimuleerd om hiermee verder te gaan, cq uitbreiden. Steek maar wat meer subsidie in het ontwikkelen van een toonbaar dak maar dat is mijn bescheiden mening maar

 • alco1

  Kuipers vee.  Eén Europa hebben we pas als het financieel beleid ook één is en dat is niet zo. Dus je voorstel gaat niet op. Elk land moet zijn eigen broek ophouden.
  Wel kunnen we stellen dat veel energie in Nederland opgewekt wordt met collectoren, turbines aangekocht uit het buitenland en dan schiet je er nog niets mee op als die kosten in plaats komen van steenkool invoer en olie invoer.

 • koestal

  De overheid krijgt het laat door,ze hoopten dat het bedrijfsleven de opdracht voor hen zou opknappen,kwam de overheid op een goedkope manier met de schrik vrij

 • niek brabant

  Naar mijn mening moet je vergisten alleen gebruiken voor eigen energieproductie. Gas om te stoken in je eigen kachels en turbine voor stroom. Stroom verkopen brengt te weinig op. Misschien gas verkopen?

 • PIETER123

  Sevenhuijsen uw vraag is terecht maar er zit een logica in namenlijk als we niet het percentage schone energie halen ik dacht in 2020 dan kan de salderingsmethode niet afgeschaft worden.Dus met andere woorden als er een overschot aan zonnestroom is brengt deze niks meer op.Ergens is de stroomrekening net als benzine bij de pomp een vorm om belasting te innnen.

 • veldzicht

  Welja,nog 13 miljard euro  boven de 59  miljard euro die al was gereserveerd,
  alsof je een zak aardappels leeg schut,bouw  maar een paar kerncentrales
  heb je altijd stroom  en niet alleen als het toevallig eens een keertje waait en dat voor een fractie van de prijs en minstens zo vielig.

 • Henk Daalder Windparken Wiki


  Dat geld zelf is het probleemniet. Wel dt Kamp organsieert dat het weg lekt naar buitenlandse investeerders.

  Bijvoorbeeld windpark Gemini, daarvoor is 4 miljard subsidie gereserveerd. Doordt het bijna helemaal van buitenlandse investeerders woirdt, krijgen die die miljasrdensubsidie.
  Met de recente, zoveelste koerswijziging, koost EZ voor 3 grote offshore windparken.Die zijn zo groot, dat ze alleen met buitenlandse investeerders gefinancierd kunnen worden.

  Als Kamp er kleinere kavels vanhad gemaakt, danwas nederlandse financiering goed mogleijk geweest.

  En helemaal als hij een regeling had ingesteld, waarbij stroomverbruikers een kavel windaprk voor eigen gebruik kunnen kopen.

  Dat geeft de laagste maatschappelijke kosten.

  Nederlandse storomverbruikers betalen die miljarden subsidie, naar rato van hun energieverbruik.

  Daarom moeten we zorgen dat diezelfde verbruikers de windparken kunnen kopen, dan hebben ze stroom tegen kostprijs.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.