Home

Nieuws

'Europese regels diertransporten ook buiten EU'

Luxemburg - De wettelijke eisen aan diertransporten vanuit de Europese Unie gelden ook als het einddoel van het transport buiten de EU ligt.

De Verordening nr. 1/2005 die de bescherming van dieren tijdens het vervoer in Europa gedetailleerd regelt, is dus ook van kracht buiten de EU-grenzen, in derde landen. Tot dat oordeel komt vandaag het Hof van Justitie van de Europese Unie.
De zaak was aan het Hof van Justitie voorgelegd door een Duitse rechterlijke instantie, het Bayerische Verwaltingshof. Dat Verwaltungshof kreeg te maken met een zaak tussen de Duitse onderneming Zuchtvieh-Export GmbH en de stad Kempten. Ambtenaren van Kempten hadden een rundertransport over de weg vanuit de Beierse plaats naar Andizan in Oezbekistan geweigerd te laten vertrekken. De autoriteiten wilden dat de planning van het transport zou worden gewijzigd omdat het dierenwelzijn niet gegarandeerd was tijdens deze 7.000 kilometer lange reis. Het transportjournaal voor het traject - via Polen, Belarus, Rusland en Kazachstan - voldeed niet aan de eisen van de EU-Verordening. Er was in het transportjournaal niet voorzien in enige rust- of overlaadplaats voor het gedeelte het transport op het grondgebied van derde landen - dat ongeveer 146 uur in beslag zou nemen -, tussen de plaatsen Brest in Belarus en Karaganda in Kazachstan.

Het Bayrische Verwaltungsgerichtshof wilde van het Hof van Justitie in Luxemburg weten of bevoegde instanties ook eisen aan het transportjournaal mogen stellen van een veetransport dat als eindbestemming een derde staat heeft. En dan met name over dat gedeelte van het transport buiten de EU.
Met zijn arrest van vandaag geeft het Hof van Justitie een bevestigend antwoord op die vraag. Volgens het Hof moet een veetransport in overeenstemming zijn met de eisen die gesteld worden aan het algehele welzijn van dieren en de periodes van drenken en voederen. Als het transportjournaal daar niet duidelijk over is mogen bevoegde autoriteiten het transport weigeren, aldus het Hof. De regeling is ook van toepassing op derde landen, volgens het Hof van Justitie, omdat er in dit geval niet aan een bijzondere goedkeuringsregeling moet worden voldaan die afwijkt van de regels die gelden voor veetransporten binnen de Europese Unie.

Of registreer je om te kunnen reageren.