Home

Nieuws

Europees Parlement wil zorgvuldiger antibioticabeleid in EU

Brussel – De toename van het aantal multiresistente bacteriën vormt een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Dat constateert de commissie Publieke Gezondheid in het Europees Parlement in haar jaarlijkse rapport over patiëntveiligheid in lidstaten.

Een van de aandachtsgebieden om de patiëntenzorg te verbeteren is een meer zorgvuldige inzet van antibiotica bij mens en dier. Het Europees Parlement wil dat antibioticum zorgvuldiger wordt ingezet en dat het middel alleen nog op voorschrift van een arts verkrijgbaar wordt. Ook moet het beleid worden aangepast waardoor er geen sprake meer is van belangenverstrengeling tussen de farmaceutische industrie en de gezondheidszorg.

In de veehouderij moet Europees worden vastgelegd dat antibiotica alleen nog mogen worden ingezet om dierzieten te behandelen, nadat een dierenarts de middelen heeft voorgeschreven. Koppelbehandeling moet ook zo veel mogelijk voorkomen worden.

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik benadrukt dat er grote verschillen zijn tussen lidstaten als het gaat om het verstrekken en het gebruik van antibiotica. "Er moet daarom veel beter gekeken worden naar de goede voorbeelden, zoals in Nederland, en hoe deze ook in andere landen van toepassing kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt dat meer bewustzijn bij mensen door goede voorlichting ook positieve resultaten heeft. Ik ben dan ook blij dat de commissie mijn voorstellen voor betere voorlichting heeft overgenomen", aldus Schreijer-Pierik.

Of registreer je om te kunnen reageren.