Home

Nieuws 6 reacties

Effect vergroening wordt gemeten aan vogel- en vlinderstand

Den Haag – Het effect van de vergroening van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt gemeten aan de hand van zes indicatoren.

Alterra heeft in een studie de indicatoren omschreven en de nulwaarde bepaald. Aan de hand hiervan moet het effect van de vergroeningsmaatregelen op de biodiversiteit inzichtelijk worden.

De indicatoren zijn de index van weidevogels, de populatie akkervogels, de trendindex boerenlandvlinders, het aandeel boerenland met een hoge natuurwaarde (HNV-farmland), het aantal landschapselementen en de variatie hierin en het nitraatgehalte in zoetwater.

Uit de nulmeting van de indicatoren blijkt dat in totaal 20.768 boeren te maken zullen krijgen met de vergroening. Zij beheren iets meer dan een miljoen hectare landbouwgrond. Iets meer dan 17.000 boeren moeten voldoen aan de maatregel voor gewasdiversificatie, waaraan 84 procent van de bedrijven nu al voldoet. Bijna 15.000 boeren met in totaal 749.000 hectare land krijgen te maken met de maatregelen voor de verplichte ecologische focus gebieden (EFA). Dit levert uiteindelijk circa 37.000 hectare EFA op. De vergroening betekent ook voor ongeveer vierduizend boeren een scheurverbod voor blijvend grasland, omdat zij blijvend grasland binnen het Natura2000-gebied hebben. Dat komt overeen met 55.0000 hectare blijvend grasland.

Bijna 30.000 boeren met toeslagrechten zijn vrijgesteld van vergroening, omdat ze onder de drempelwaarde van de minimale bedrijfsomvang vallen of omdat ze biologisch boeren.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Blijft toch een lekker vaag verhaal. Stel dat e.e.a. niet werkt, wat in het geheel niet verwonderlijk zou zijn, want we weten allemaal dat in de meest strakke cultuurlandschappen vaak het best de flora en fauna gedijt. Wat gaat er dan gebeuren: Weer zoveel % extra vergroenen. Nl verwordt straks tot een groot natuurgebied waar eens de boeren grond kochten voor 6/7 euri's de vierkante meter. Krijgt de milieumaffia uiteindelijk toch zijn/haar zin. Het is te hopen dat ooit de nuchterheid terugkeert in de politiek. Maar ja een EP met 700 zetels met daarin een nuchter meerderheid van pluchezitters. Keep on dreaming.

 • joannes

  Het is zeker erg vaag wanneer je het op het idee van ¨Natuur behoud¨ meet! Maar meet het eens op het idee van een Paradijselijk Ideaalbeeld van de Natuur zoals die dromers het in hun dromen voorstellen. Het is terecht een Millieu Maffia van een paar dromers met een veel te grote broek in de Politiek. Wanneer eenmaal de Baan van Je leven gescoord is in de Politiek, blijkt het praten over dromen het best te betalen. Iedereen Martin Luther King achterna, met het verschil dat we niet met echte Politiek belangen van mensen en voor mensen bezig zijn maar met de inrichting van een recreatie park waarvan de eigenaren onderbetaald en van rechten op productie berooft worden.   

 • alco1

  Kortweg gezegd: Als de natuur om welke reden dan ook achteruit gaat. 
  De landbouw krijgt het op zijn bordje.
  Klojo's.

 • ikkethuis

  Ik denk dat de natuur meer te verduren heeft van de overheid zelf, door aanleg van wegen, huizen en industrie, uitlaatgassen etc. als van de boeren.  
  De schade die de overheid aanricht wordt afgewenteld op de boer.
  Het moet niet gekker worden,( maar ik verbaas me nergens meer over)

 • Fermer

  @alco, niet alleen de natuur, minister Plasterk vindt de stand van zaken in de steden ook nog wat achtergebleven, ook daar wil hij modernisering wat jullie boeren op jullie bordje krijgen want de investeringen die daarvoor nodig zijn wil hij uit jullie Europese landbouw subsidies halen.
  <>

 • agratax2

  Het hele Natuurbeleid ruikt al jaren naar 'Hoe verwezenlijk ik mijn natuur / klimaat droom op kosten van de boer'. Eenvoudig blijkt maar weer uit dit verhaal 'Bestel een jouw welgevallig plan bij een adviesbureau met vage doelen, die de boer in het landschap moet verwezenlijken'. Of deze doelen ooit te halen zijn, vanwege oorzaken buiten de schuld van de boeren (politiek de zwakste groep) doet er niet toe. Zij blijven verantwoordelijk voor alles wat ons (stedelijke) politicie onwelgevallig is. 
  Ik vraag me al jaren af waarom er nog mensen zijn in Nederland die met alle geweld landbouw willen bedrijven in zo'n boer onvriendelijk klimaat?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.