Home

Nieuws 1 reactie

EU beperkt hoeveelheid biobrandstoffen uit landbouwgewassen

Brussel - Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese lidstaten zijn het eens over een beperking van de hoeveelheid biobrandstoffen uit landbouwgewassen in transportbrandstoffen tot maximaal 7 procent. Doel van het compromis is te zorgen dat de teelt van gewassen voor de energieproductie niet ten koste gaat van het areaal voedingsgewassen.

De commissie voor milieuzaken schaarde zich gisteren in meerderheid achter het compromis dat moeizaam tot stand is gekomen in onderhandelingen tussen het parlement, de raad en de Europese Commissie. De beperking betekent grosso modo een vermindering van de hoeveelheid biobrandstoffen uit landbouwgewassen van 8,6 naar 7 procent, berekent Oxfam Novib.

De afspraak, die nog bekrachtigd moet worden door het voltallige Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten, geeft de lidstaten de ruimte om strengere doelstellingen te formuleren. Uiteindelijk doel is dat in 2020 10 procent van alle transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen komt. Daarvan mag niet meer dan 5 procent komen uit gewassen die als voedsel of veevoer kunnen dienen.

In de afspraken staat ook dat de lidstaten moeten bijhouden welke emissie voortkomt uit veranderend  landgebruik. In het compromis is ook een doel vastgelegd voor de toepassing van 0,5 procent zogenoemde geavanceerde biobrandstoffen. Lidstaten zijn daar niet aan gebonden.

Aanvankelijk wilde het Europees Parlement de hoeveelheid brandstoffen uit voedingsgewassen beperken tot maximaal 6 procent. Maar in de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie kon het parlement dat niet vasthouden. Het werd 7 procent.

De christendemocraten (EVP), socialisten (S&D) en de liberalen (ALDE) stemden in met het compromis. De Groenen keerden zich ertegen. Een meerderheid van 39 leden van de milieucommissie stemde voor, 24 stemden tegen en er waren vier onthoudingen.

Eén reactie

  • info36


    Stelletje debielen, waar moeten de voedseloverschotten nu naar toe?

    De arabieren zullen tevreden zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.