Home

Nieuws 1 reactie

Dijksma zinspeelt op hogere vergoeding bij onteigening grond melkveebedrijf

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zinspeelt op een hogere vergoeding voor grond die melkveehouders moeten afstaan voor natuur of overheidsingrijpen als de nieuwe regels voor grondgebonden melkveehouderij van kracht zijn.

"Als een bedrijf verplicht wordt verplaatst of grond wordt onteigend, dan heeft dat met de afkondiging van de nieuwe regels mogelijk grotere (financiële) gevolgen dan in het verleden. De verantwoordelijke autoriteiten kunnen hier rekening mee houden bij de compensatie die wordt verstrekt voor dergelijk ingrijpen", schrijft Dijksma in reactie op vragen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebonden groei van de melkveehouderij.

Wanneer een volledig bedrijf gedwongen of vrijwillig wordt verplaatst, verliest dit bedrijf de melkveefosfaatreferentie zoals deze op basis van de gegevens in 2013 zijn. Het bedrijf zal dan gerund moeten worden volgens de voorwaarden die volgens de meststoffenwet gelden. Dat betekent dat een deel van de overschotsmest verwerkt moet worden en er geen fosfaatoverschot wordt vrijgesteld van deze verwerkingsplicht.

Eén reactie

  • PetervanKempen


    Dijksma maar lachen.

    Gaat over drama's voor wie het treft  maar niet voor haar.

    geld vergoed veel maar niet alles.

Of registreer je om te kunnen reageren.