Home

Nieuws

Dijksma en provincies kunnen voort met stikstofdossier

Den Haag - Provincies kunnen voort met de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Provinciebestuurders en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) hebben dat donderdag afgesproken.

De staatssecretaris legt geen verplichtingen op als het gaat om de uitgifte van ontwikkelingsruimte.  Provincies krijgen daarin eigen beleidsruimte, die ze op elkaar afstemmen.

Mocht na een periode van drie jaar blijken dat de landbouw niet de ruimte krijgt die tussen de staatssecretaris en de veehouderij is afgesproken, dan zal Dijksma alsnog ruimte voor de landbouw vastleggen. Dijksma zei in de Tweede Kamer dat ze zich op dat punt de belangenbehartiger voor de landbouw voelt. Zij benadrukte dat de provincies zich ook gebonden mogen achten aan de afspraak, waarbij de veehouderij belooft de uitstoot van ammoniak te verminderen, en de staatssecretaris daartegenover ruimte biedt voor de ontwikkeling van de veehouderij. Er zal bij alle kwetsbare natuurgebieden ontwikkelingsruimte zijn, maar niet overal in dezelfde mate.

De Tweede Kamer wil de voortgang van het Programma Aanpak Stikstof  niet in de weg staan.  Een brede meerderheid (VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, D66 en SGP) gaf staatssecretaris Dijksma groen licht om het gesprek met de provincies aan te gaan.

Coalitiepartner VVD heeft grote aarzelingen bij het voorgestelde stikstofbeleid, dat bedoeld is om de vergunningverlening voor de bedrijvigheid weer vlot te trekken en tegelijk het behoud of de verbetering van kwetsbare natuur wil waarborgen.  "Een duivels dilemma", aldus woordvoerder Helma Lodders, die aangaf dat niets doen ook geen optie was. Zij herhaalde haar standpunt dat de economie niet mag lijden onder de ecologie.

Tijdens het overleg tussen de Tweede Kamer en de staatssecretaris ontstond nog een vinnig debatje over de verplichte stalregistratie.  CDA'er Jaco Geurts zegt daarvan een principieel punt te willen maken,  maar hij  vindt de openbaarheid van de gegevens geen reden om de voortgang van het PAS nu te dwarsbomen. De staatssecretaris zegt dat de meitellinggegevens,  voor zover die betrekking hebben op milieu op aanvraag openbaar gemaakt worden. Die gegevens worden niet gekoppeld aan de naam van de eigenaar, maar wel aan de locatie van de stal. De staatssecretaris is op grond van Europese verdragen verplicht die gegevens op aanvraag vrij te geven.

Dijksma hoopt dat  het PAS voor de zomer politiek kan worden afgerond,  zodat de regeling snel in werking kan treden.

Of registreer je om te kunnen reageren.