Home

Nieuws

Dijksma bereid tot opschalen RVO.nl

Den Haag – Als er dingen misgaan bij de Gecombineerde Opgave is staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) bereid om direct extra krachten in te zetten bij rijksdienst RVO.nl om de problemen op te lossen. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Samen met VVD-Kamerlid Bart de Liefde roept Dijksma boeren op om problemen bij het invoeren van de meitelling te melden.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vroeg Dijksma om in het kader van de overgang naar het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om bij kleine fouten boeren niet te korten op de vergroeningspremie. De staatssecretaris wil dit niet. "We zullen ons gewoon aan de regels moeten houden. In het beleid richten we ons op het voorkomen en herstellen van eventuele fouten die worden gemaakt", aldus Dijksma. In het kader van het overgangsjaar krijgen boeren nog geen boetes opgelegd als er dingen fout gaan. Wel kunnen ze vergroeningspremie mis lopen als ze niet aan de vergroeningseisen voldoen.
Geurts vraagt of het inzetten van landschapselementen als ecologisch aandachtsgebied (EFA) in de vergroeningseisen niet verruimd kan worden. Dijksma reageert hierop dat er niet voor niets is gekozen voor een ingroeimodel op dit punt. "Hoewel we in Nederland en ook in andere lidstaten zien dat vrijwel iedereen de landschapselementen wil inzetten als vergroeningseis, is de praktische uitvoerbaarheid nog een groot probleem. Ik hoor dat er in landen waar de politiek wel heeft ingestemd met deze mogelijkheid ruzies ontstaan omdat er grote problemen zijn met de uitvoerbaarheid hiervan, bijvoorbeeld het intekenen van de kaart. Daarom ben ik blij dat we in Nederland hebben ingestemd met dit voorzichtige ingroeimodel", aldus Dijksma.

Of registreer je om te kunnen reageren.