Home

Nieuws 8 reacties

Dijksma: Timmermans heeft het mis

Den Haag - Niet de Nederlandse overheid, maar de Europese instituties zijn er de oorzaak van dat het Natura 2000-beleid in Nederland zo streng is. Dat zegt Sharon Dijksma

De Europese Commissie heeft onder dreiging van inbreukprocedures bij herhaling aanscherping van de regelgeving geëist van Nederland. En ook de Europese rechter heeft Nederland daartoe opgedragen. Dat zegt de staatssecretaris van Economische Zaken in reactie op opmerkingen van Europees Commissaris Frans Timmermans, gemaakt in het Europees Parlement in antwoord op vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Timmermans zei daar met zoveel woorden dat veel van de problemen die in Nederland zijn ontstaan, zijn veroorzaakt door de manier waarop Nederland de Europese regels heeft toegepast, specifiek de opeenvolgende ministers van landbouw. Timmermans verwonderde zich erover dat de invoering van Europese regels in de ene lidstaat veel meer problemen oplevert dan in andere.

Dijksma zegt 'met enige verbazing' kennis genomen te hebben van Timmermans' opmerkingen. Ze geeft voorbeelden van verschillende uitspraken van het Europese Hof van Justitie en een aantal acties van de Europese Commissie, die Nederland dwongen tot aanscherping van de Nederlandse wetgeving.

Dijksma wil met Timmermans in gesprek. "Het kan niet zo zijn dat Nederland enerzijds door het Europese Hof en de Europese Commissie wordt terug gefloten, omdat het te soepel zou zijn en anderzijds nu te horen krijgt dat het te streng zou zijn."

Dijksma zegt dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van natuurbescherming verbetering behoeven. Op dat punt kan Nederland ook baat hebben bij betere regelgeving vanuit Europa - waar Timmermans als Europees Commissaris werk van behoort te maken.

In antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts (CDA) zegt Dijksma dat de Nederlandse situatie voor wat betreft de bescherming van de natuur niet op alle punten overeenkomt met andere lidstaten. Nederlandse natuur is sterk versnipperd en verkeert niet in een gunstige staat van instandhouding. Dijksma belooft samen met de provincies te inventariseren welke problemen er zijn en hoe die in overleg met de Europese Commissie kunnen worden aangekaart.

Laatste reacties

 • Ishtar

  Timmermans is sind ie in de EU zit alen bezig met goedkoop scoren.
  Denk niet dat ie het gaat redden in de EU.
  Teveel een feel good politicus.

 • Foxxy

  Jaloezie , omringende landen willen graag een marktaandeel van ons kikkerlandje afpakken tbv hun eigen export !
  liever iemand met ballen op de agrarische post (EZ)

 • PetervanKempen


  @ishtar, dat dacht ik wel dat je dat zou roepen. Wat we gaan doen is mevrouw dijsma die in haar uitspraken ONWAARHEDEN debiteert  aanspreken op het FEIT dat er nergens in europa zoveel beheer en jacht en schade bestrijding VERBODEN is als in dit kikkerlandje.

  Voorbeelden te over:

  In denemarken en duitsland en frankrijk en belgie en engeland mogen grauwe ganzen bejaagd worden NIET in Nederland terwijl die vliegende ratten de boerenstand to radeloosheid brengen door hun schade gedrag.

  dat waren de grauwe ganzen.

  Ik heb het nog niet over predatoren als vossen en aalscholvers die elders kort gehouden mogen worden en in dit uit de hand gelopen beschermregiem massaal doorfokken in de neptuur ruimtes en in de stad de vuilnisbakken afstropen, en dan .... te weinig ruimte  oor de rest! Ishtar  krijg je de boodschap of 'snap'je het niet? Feiten , geen kreten svp.

 • J@gertje

  Ik ben er van overtuigd als we op Europees beleid aan natuurbeheer zouden doen dat Thieme binnen een dag spinnijdig in de gordijnen hangt.
  Hier in Nederland werken we nog steeds met allerlei nationale koppen omdat we het braafste jongentje van de klas willen zijn.
  Een paar voorbeelden:
  Hoe kan het dat de steenmarter in Nederland nog steeds beschermd is terwijl deze in alle buurlanden als ongedierte wordt aangemerkt
  En dan de das: In Duitsland gewoon bejaagbaar om over Engeland maar te zwijgen. (daar moeten er duizenden worden afgeschoten).
  Eksters, gaaien, roeken, meeuwen zijn in Duitsland gewoon bejaagbaar.
  Voor aalscholvers krijg je in Duitsland zelfs 5 Euro premie voor elke geschoten aalscholver.
  Hier in Nederland allemaal angstvallig beschermd.
  In Zuid Europa schieten ze tijdens de trek op de akker en weidevogels waar wij hier met z'n allen zo zuinig op zijn.
  Dijksma verkoopt gewoon een kul verhaal. 

 • schoenmakers1

  het ligt gewoon aan de natuurdoelen die ze hier zelf ingediend hebben

 • remi123

  Dijksma zegt eigenlijk hoe we het braafste jongetje kunnen blijven. Maar we moeten andersom veranderen en met de botte bijl erdoor. Die EU hebben we niet zozeer nodig voor ons prachtige zuivelproduct. Export China en gaan met die banaan! Laten ze eens andersom denken en afstand nemen van het EU beleid en de boetes gewoon doorrekenen op de zuivelprijzen in de supermarkt als een soort accijns. Consument betaald dan ook een stukje mee en de boer heeft een eerlijk inkomen.

 • Fokkoeien

  Zo lang ik hier in de buurt zie dat bedrijven grote problemen hebben met uitbreiden (ik woon in twente) en zie nog geen 100 meter over de grens met Duitsland de een na de andere stal verrijzen .

 • Jan van het Zand

  En dan hebben jullie het nog maar over vogels en de dieren in de natuurgebieden. Maar nog niet over de bodem in de 'natuurgebieden'. 
  2015 is het jaar van de bodem. 
  In de 'natuurgebieden' in Nederland willen ze gaan afplaggen. 
  DAT IS BODEMDESTRUCTIE, én, GRONDWATERVERONTREINIGING.
  Immers: Als de bouwvoor is afgevoerd, is er op zandgronden geen organische stof meer aanwezig om de depositie van o.a. stikstofverbindingen vast te houden/leggen. Dat kan daar recht toe gaan doorsijpelen in het grondwater.
  Hoe dom kun je zijn om de bouwvoor af te graven.
  Nergens in Nederland is er echte natuur, waarbij de bouwvoor verdwijnt, behalve dan bij erosie in Limburg.
  Gebieden als de Drunense Duinen daar is de bouwvoor weggewaaid na overbegrazing met schapen. Maar het natuurlijke herstel wordt tegengewerkt door de mens. Ze willen de duinen behouden.....

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.