Home

Nieuws

Derde varkenshouders maximaal gefinancierd

Maastricht – Ongeveer een derde van alle varkenshouders in Nederland zit qua financiering aan zijn plafond. Bij melkveehouders, glastuinders en pluimveehouders ligt het percentage rond 25 procent.

Dat blijkt uit onderzoek onder 18.700 agrarische ondernemers dat is uitgevoerd door de Universiteit Maastricht en Geelen Consultancy. Flynth adviseurs en accountants, MKB Adviseurs Food & Agri en agrarische jongerenorganisatie NAJK hebben het onderzoek ondersteund. Zo'n 11 procent van de akkerbouwers en 15 procent van vollegrondstelers zit aan zijn taks. Als wordt gekeken naar alle agrarische ondernemers, inclusief sectoren zoals boomkwekerijen en loonwerkers, dan is dit percentage ongeveer 22 procent.
Ongeveer 43 procent van de agrarische ondernemers zegt schulden te hebben, maar zegt tevens dat er nog voldoende mogelijkheden zijn om extra financiering aan te vragen. Bijna een kwart zegt geen of bijna geen financiering te hebben. Een kleine 12 procent van de respondenten wilde of kon geen antwoord op de gestelde vraag geven.
Varkensbedrijven die op de maximale financiering zitten, zeggen een eigen vermogen van 34 procent te hebben. Bij melkveebedrijven noemt deze groep een eigen vermogen van 45 procent. Varkensbedrijven met schulden maar financieringsruimte rapporteren een eigen vermogen van 53 procent; bij melkveebedrijven ligt dit percentage op 60,5 procent.
Melkveebedrijven die zeggen geen of nauwelijks financiering te hebben, rapporteren een eigen vermogen van 88 procent. Jan Geelen van agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen denkt dat de resultaten in de lijn der verwachting liggen. "Maar we zullen de komende periode verder inzoomen op deze informatie en ook de antwoorden op een hele reeks andere vragen die zijn gesteld."

Of registreer je om te kunnen reageren.