Home

Nieuws 1 reactie

Convenant Diergezondheidsfonds getekend

Den Haag – De veehouderijsector draagt jaarlijks maximaal €750.000 bij aan destructiekosten. Dat blijkt uit het convenant Diergezondheidsfonds dat de veehouderijsectoren met het ministerie hebben gesloten.

Tot €1,5 miljoen aan destructiekosten worden de kosten gedeeld tussen de veehouderij en het ministerie, waarbij de rundveesector en de pluimveesector beide 33,3 procent van de kosten betalen, de varkenssector 26,7 procent en de schapen- en geitensector 6,7 procent. Wanneer de totale destructiekosten hoger worden dan €1,5 miljoen, worden deze door het ministerie betaald.
In het convenant Diergezondheidsfonds zijn afspraken gemaakt over de financiering van de bestrijding van dierziekten en het overnemen van de basistaken die eerder bij de productschappen lagen, zoals de basismonitoring en de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit.
In de overeenkomst is ook opgenomen hoeveel reserves er minimaal in het Diergezondheidsfonds moeten zitten om bestrijdingskosten bij crisis direct te kunnen betalen. Het gaat om €1,8 miljoen voor de rundveehouderij, €9,8 miljoen voor de varkenshouderij, €7,4 miljoen voor de pluimveesector en €98.000 voor de schapen- en geitensector.
Om in aanmerking te komen voor steun uit het Diergezondheidsfonds moeten boeren bij de Gecombineerde Opgave een los formulier invullen. LTO is kritisch over deze werkwijze en vindt dat iedereen die bijdraagt aan het fonds ook in aanmerking moet komen voor steun. Het formulier komt voort uit de Europese eisen voor staatssteun, waarbij ontvangers van steun vooraf moeten aangeven dat ze in aanmerking willen komen voor steun.

Het convenant werkt terug tot en met 1 januari 2015 om de continuïteit van de afspraken te waarborgen en loopt tot en met 2019. Namens de veehouderij is het convenant ondertekend door vereniging ZuivelNL, de stichting Brancheorganisatie Kalversector, de Stichting DGF Kalversector, de stichting Avined, de Producenten Organisatie Varkenshouderij, de vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland, de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders, de Vereniging Gescheperde Schaapskuddes Nederland, de vakgroep Melkgeitenhouderij van LTO Nederland, de vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland en het platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

Eén reactie

  • PIETER123

    Van de 33 % bijdrage hoe is daar de verdeel sleutel van.Vreemde combinatie voor een samenwerking van deze sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.