Home

Nieuws 1 reactie

Consumptie groente en fruit te laag

Den Haag – Nederlanders geven jaar op jaar steeds meer uit aan voedsel, maar eten nog steeds te weinig groente, fruit en vis.

Ongeveer een kwart van de bevolking vanaf vier jaar haalt de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. maken statistiekbureau CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend op basis van onderzoek naar eetpatronen.
Uit het onderzoek blijkt dat allochtonen vaker aan de norm voldoen dan autochtonen. Meer dan een derde van de westerse allochtonen elke dag 2 ons groente tegen ruim 30 procent van de niet-westerse allochtonen en ruim een kwart van de autochtonen. Bij fruit haalt zo'n 30 procent van de westerse allochtonen wel de norm van twee vruchten per dag. Niet-westerse allochtonen volgen met 26 procent.
Van de vrouwen eet 30 procent volgens de Gezondheidsraad-norm voldoende terwijl bij mannen dit percentage op 22 procent uitkomt. De verschillen tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden die aan de norm voor fruit voldoen, zijn niet groot, maar geldt wel dat hoger opgeleiden vaker voldoende fruit eten. Hoger opgeleiden voldoen duidelijk vaker aan de norm voor groente en vis dan lager opgeleiden.
Vooral bij jongeren lijkt het eten van fruit, groente en vis minder ingeburgerd in het dagelijks leven, aldus de onderzoekers. Drie op de tien kinderen in de basisschoolleeftijd eet voldoende fruit. De groep daarboven heeft nog minder op met fruit, want van de 12- tot 16-jarigen voldoet slechts 14 procent aan de richtlijn. Wordt men ouder, dan neemt de fruitconsumptie weer toe: 45 procent van de 75-plussers eet genoeg fruit.
Bij groente is hetzelfde leeftijdspatroon zichtbaar. Ruim drie op de tien 4- tot 12-jarigen eten elke dag voldoende groente. 16- tot 20-jarigen halen het minst vaak de norm: twee op de tien eten dagelijks genoeg groente. Als de leeftijd stijgt, neemt ook de groenteconsumptie toe tot ruim vier op de tien van de 75-plussers.
Nederlanders zijn relatief grote consumenten van verwerkt voedsel. Ook de vleesconsumptie ligt in Nederland net zoals in de rest van het Westen hoog ten opzichte van de rest van de wereld.

Eén reactie

  • veldzicht

    200 honderd gram groente per dag,ik ben geen konijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.