Home

Nieuws 1 reactie

Brabant vreest tekort van €90 miljoen door PAS

Den Bosch - De provincie Noord-Brabant voorziet grote financiële en juridische problemen bij de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De provincie vreest een tekort van mogelijk €90 miljoen. Desondanks stemt de provincie in met het plan om de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen (Nb-vergunning) te vereenvoudigen en daarmee de bedrijfsontwikkeling in de veehouderij mogelijk te maken en tegelijk natuurbehoud of -herstel te waarborgen.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben in het overdrachtsdossier voor het nieuwe college gewaarschuwd voor de problemen die kunnen ontstaan bij de invoering van het PAS.

Het PAS, die op 1 juli van kracht gaat worden, kan een fors beroep doen op de provinciekas. Er is een risico op een provinciaal tekort van €70 miljoen tot €90 miljoen, stelt het huidige college. Dat geld is nodig om grond aan te kopen en de uitvoering van herstelmaatregelen in kwetsbare natuurgebieden (Natura2000).

De provincie heeft in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) gesteld dat ze "in dit stadium eventuele maatschappelijke en financiële gevolgen door de uitvoering van het PAS onvoldoende overziet. Rijk en provincies hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. "Alleen als dat wordt vastgelegd, gaat de provincie akkoord met het PAS. Er is afgesproken dat eventuele problemen in elk geval in 2016 bij de evaluatie van het Natuurpact aan de orde zullen komen.

Niet alleen financieel liggen problemen op de loer, aldus GS in Brabant. De systematiek van het PAS laat toe dat bedrijven de gebruiksruimte vastleggen in een Nb-vergunning. Daardoor kan de ontwikkelingsruimte al heel snel opgesoupeerd zijn, waardoor de provincie geen nieuwe vergunningen meer kan afgeven.

De provincie heeft nog een aanzienlijke hoeveelheid Nb-vergunningaanvragen te verwerken die zijn ingediend voor de invoering van het PAS.  De afwikkeling van die vergunningen vergt nog zeker tot het eind van dit jaar en mogelijk ook nog een deel van volgend jaar.

Noord-Brabant heeft nog geen voorstel voor de invulling van de provinciale ontwikkelingsruimte gedaan. Dat volgt in de komende maanden. In het Brabantse plan is voorzien in de verplaatsing van twee veehouderijen die een hoge stikstofbelasting veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden.

Eén reactie

  • koestal

    De provincies bulken van het geld door de verkoop van de electriciteitsmaatschappijen Nuon en Essent en door het verkrijgen van wegenbelasting op auto,s.

Of registreer je om te kunnen reageren.