Home

Nieuws

Biobrandstoffensector opgelucht over duidelijkheid

Brussel – De Europese biobrandstoffenindustrie is opgelucht dat het Europees Parlement akkoord gaat met een compromis over biobrandstoffen. Het Parlement stemde dinsdag voor het beperken van het gebruik van biobrandstoffen op basis van voedselgewassen.

Volgens de brancheorganisatie van de ethanolindustrie, ePure, en biodieselorganisatie EBB is het akkoord een eerste stap richting een stabielere ethanolmarkt.

Het Parlement is ermee akkoord dat eerste generatie biobrandstoffen in 2020 niet meer dan 7 procent mogen uitmaken van het totale verbruik van transportbrandstoffen. Lidstaten krijgen wel ruimte om in eigen land scherpere doelstellingen te formuleren. Ethanol wordt vervaardigd uit mais, tarwe en suikerriet. Bedrijven hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in fabrieken.

ePure wijst erop dat veel investeringen zijn gedaan toen door beleidsmakers nog geen scherp onderscheid werd gemaakt tussen biobrandstoffen op basis van voedselgewassen en andere biobrandstoffen. ePure en EBB zijn dan ook op zichzelf niet blij met de beperking die het Parlement. Wel zijn de organisaties blij dat een wetgevingsprocedure van drie jaar eindelijk wordt afgerond, zodat de industrie weet waar het aan toe is.

In juni van dit jaar ratificeert de Europese Raad naar verwachting de wet. ePure vindt dat de deal over biobrandstoffen wel te weinig ambitieus is. De Europese richtlijn verplicht de lidstaten om tenminste 20 procent van de energiewinning uit hernieuwbare bronnen te laten komen. In de transportsector geldt een doelstelling van 10 procent brandstof uit hernieuwbare bronnen in 2020.

De wet eist dat leveranciers aan EU-landen en aan de Europese Commissie rapporteert hoeveel broeikasgassen zijn uitgestoten door indirecte verandering van landgebruik (ILUC). Een voorbeeld van ILUC is een verplaatsing van veehouderij in Brazilië naar het Amazonewoud ten gevolge van de oprukkende teelt van suikerriet voor de bioethanolsector. ILUC-aannames worden echter nog niet meegenomen in wetgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.