Home

Nieuws 4 reacties

Bijzonder beheer kijkt te weinig naar bedrijfsbelang

Den Haag – De afdelingen Bijzonder beheer van de Nederlandse banken houden te weinig rekening met de belangen van bedrijven die het moeilijk hebben.

Ook is het lang niet altijd duidelijk waarom een onderneming onder verscherpt toezicht van de bank komt te staan. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op donderdag 16 april. Vertegenwoordigers van bedrijven en van banken konden hun standpunten toelichten. Kamerleden stelden vragen aan vertegenwoordigers van de banken, toezichthouder AFM en ondernemersverenigingen als LTO Nederland en MKB-Nederland.

Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht, vertegenwoordigde LTO Nederland. Hij haalde praktijkvoorbeelden aan uit de glastuinbouw. Hij noemde een groot aantal ervaringen die vaak voorkomen door alle emotie en teleurstelling van de ondernemers heen. Financiële ruimte in wat betere perioden wordt afgeroomd zodat de ondernemer achter de feiten aan blijft lopen, goedkopere leningen worden vervangen door duur rekening courant met soms rentepercentages van 7 procent en hoger. Exacte redenen voor de overgang naar bijzonder beheer ontbreken, zeker als wordt overgegaan naar beëindiging van bedrijven. Ook zijn er volgens Van Ruiten geen heldere criteria waar een bedrijf aan moet voldoen om weer uit bijzonder beheer te komen. Ander punten die Van Ruiten opsomde zijn zaken als extra kosten voor taxaties, beoordeling op afstand plaats zonder dat er voldoende naar oplossingen voor de klant gezocht wordt en dat afboekingen gedaan worden of noodzakelijke betalingen tegen gehouden buiten medeweten vooraf van ondernemer. Een ander punt van Van Ruiten is de vaak gebrekkige communicatie en veel persoonswisselingen in accountmanagers. Ook komen soms ondernemers soms al in bijzonder beheer terecht terwijl de rente en aflossing (vrijwel) altijd betaald zijn.
Hans Biesheuvel, de voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), wees er onder meer op dat veel bankiers op de afdeling Bijzonder beheer niet meer goed weten hoe ondernemers denken. MKB-Nederland heeft de indruk dat de banken bij kleine bedrijfjes waar kleine kredieten zijn verstrekt, niet hun beste mensen zetten. Oud-bankier en financieel adviseur Michiel Werkman bevestigt dat: het begeleiden van bedrijven waar de bank financiële problemen verwacht of constateert wordt volgens hem vaak niet door specialisten gedaan, maar door junior medewerkers.
Banken zelf zijn het niet met de kritiek eens. Koepelorganisatie NVB stelt dat de banken al veel doen aan het verbeteren van bijzonder beheer. De AFM publiceerde onlangs ook een rapport waaruit bleek dat, afgezien van de informatievoorziening aan de ondernemer, relatief weinig aan te merken is op de prestaties van de banken op dit punt.

Laatste reacties

 • alco1

  Het ligt altijd aan die ander!!!!!!

 • Nell.


  Alco1 daar ben je bank voor!! 

 • Elevage

  afgezien van de informatievoorziening.............. tssss dat is nu 9 van de 10 keer net de knoop van het hele verhaal!

 • koestal

  niet te grote sprongen maken is het beste

Of registreer je om te kunnen reageren.