Home

Nieuws 1 reactie

Belastingdienst: correctie bij afschrijven op productierechten

Den Haag – Wanneer boeren de belastingaanslag niet correct invullen, zal een correctie plaatsvinden. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën in reactie op de opstelling van verschillende agrarische accountantskantoren dat ze gewoon blijven afschrijven op varkens- en pluimveerechten.

Volgens de belastingdienst mag dit niet meer, omdat er geen formele einddatum meer is voor de productierechten. Dit heeft grote financiële gevolgen voor veel agrarische bedrijven. Accountantskantoren zijn tegen dit besluit en nemen de productierechten toch op als afschrijfpost. Als de belastingdienst dit niet accepteert, gaan ze gezamenlijk naar de rechter.

"De Belastingdienst is een uitvoeringsorganisatie die aanslagen toetst aan de wetgeving. Indien aanslagen niet conform de wetgeving zijn ingevuld, zal er een correctie plaatsvinden. Het staat iedere belastingplichtige, of zijn adviseur, vrij om wetgeving te laten toetsen", laat de woordvoerder weten.
Ondernemers blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de belastingaangifte, niet de fiscaal adviseur. "Als de aangifte onjuist is dan is de kans groot dat je in het boetetraject terechtkomt", aldus het ministerie.
Bij het niet volledig of niet tijdig inzenden van de aangifte kan een verzuimboete worden opgelegd. Deze boete bedraagt €2.639 bij vennootschapsbelasting of €369 in geval van te laat of niet (volledig) indienen van de inkomstenbelasting, erfbelasting of schenkbelasting.
Wanneer sprake is van opzet of grove schuld kan een vergrijpboete worden opgelegd. Bij opzet is dit 50 procent van de belasting die verzwegen is en bij grove schuld 25 procent. Bij meermaals overtreden, wordt de boete hoger.

Eén reactie

  • big 1


    vuile ratten

Of registreer je om te kunnen reageren.