Home

Nieuws

Banken te traag met beoordeling renteswaps

Amsterdam – Banken lopen achter bij het opnieuw beoordelen van alle rentederivaten die zijn verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Rabobank heeft zelfs nog tot het einde van het jaar nodig om de dossiers voor een tweede maal tegen het licht te houden.

Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een tussenrapportage. LTO benadrukt de zorgplicht die banken hebben.

Rentederivaten of 'renteswaps' zijn financiële producten waarbij het risico van een stijgende rente kan worden afgedekt. De producten zijn vaak gekoppeld aan krediet en vormen vooral een alternatief voor een vaste rente. De financiële crisis die zichtbaar werd vanaf 2008, maakte dat rentes juist zijn gaan dalen. Hierdoor hebben swaps een negatieve waarde aangenomen, wat vooral bij tussentijdse beëindiging van een contract een probleem vormt. LTO roept banken op snel tot passende oplossingen te komen.

Banken moeten van AFM zo'n 17.600 derivaten bij 14.000 MKB-bedrijven opnieuw beoordelen, waarvan Rabobank ongeveer de helft. Eind 2014 was pas 55 procent van de meest kwetsbare dossiers, zoals bedrijven in Bijzonder Beheer, opnieuw bekeken en ongeveer 15 procent van het totaal. In nog geen honderd gevallen waren de banken met hun klanten een oplossing overeengekomen. De toezichthouder van financiële instellingen vindt dat de banken 'verder hadden moeten en kunnen zijn'.

De organisatie noemt het wel positief dat banken nu al oplossingen bieden voor bedrijven met hoge nood. Eerdere toetsing van dossiers door de banken werd door de AFM onder de maat bevonden. Daarom startte het proces grotendeels overnieuw en werd vertraging opgelopen. Rabobank meldt als verreweg grootste kredietverlener van de landbouw dat onvolkomenheden worden opgelost. "Zorgvuldigheid gaat boven snelheid", zegt Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van de Rabobank.

In 2014 heeft de Rabobank met zijn mkb-klanten met een financiering met een rentederivaat in het jaarlijks revisiegesprek nadrukkelijk stil gestaan bij dit product. Hieruit blijkt volgens Rabobank dat voor het overgrote deel van deze klanten het product voldoet.

Of registreer je om te kunnen reageren.