Home

Nieuws

Akkoord over nieuwe cao diervoederindustrie

Rotterdam - In de vierde overlegronde op 23 april heeft de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) met de werknemersorganisaties een cao-akkoord bereikt voor de graanbewerkende en verwerkende bedrijven.

De onderhandelingspartijen leggen het resultaat met positief advies voor aan hun achterban. De cao kent een looptijd van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 en heeft onder meer structurele loonsverhogingen van 1,5 procent per 1 april 2015 en 2 procent per 1 april 2016.

De partijen spraken verder af de huidige pensioenregeling voort te zetten. Per 1 januari 2016 blijft daarbij de pensioenopbouw gehandhaafd op 1,872 procent. Dit percentage wordt aangepast naar een nieuw fiscaal maximum van 1,863 procent als dit fiscaal vereist is. De totale premie gaat voor werkgevers omhoog naar 13,35 procent en voor werknemers naar 15,26 procent.

Werkgevers spannen zich in om de komende twee jaar tien mensen te plaatsen vallend onder de Participatiewet. Voor de uitwerking van het Sociaal Akkoord met betrekking tot de WW maakten de partijen de protocolafspraak, inhoudend een aansluiting bij het op te richten nationale private aanvullende WW-fonds.

Of registreer je om te kunnen reageren.