Home

Nieuws

€951 miljoen aan Europese subsidies uitgekeerd in 2014

Den Haag – De Europese Unie heeft in 2014 voor €951 miljoen aan landbouwsubsidies uitgekeerd in Nederland.

Dit is €37 miljoen minder dan het jaar ervoor. Het ging daarbij om €31 miljoen voor markt- en prijsbeleid, €806 miljoen voor inkomenssteun en €111 miljoen voor plattelandsbeleid. Daarnaast is er een bedrag van €2,9 miljoen besteed aan overige zaken, zoals promotieprogramma's.

Als het gaat om subsidies via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is Veiling Zon in Venlo de grootste ontvanger, met in totaal €5,9 miljoen subsidie. Telerscoöperatie Van nature uit Barendrecht ontvangt € 5,2 miljoen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier €5,1 miljoen. Provincie Flevoland staat op de vierde plaats met €3,4 miljoen, gevolgd door Waterschap Zuiderzeeland met €2,9 miljoen.

Bij de GLB-subsidies zijn ook een aantal grote negatieve bedragen. Telerscoöperatie FresQ moest €1,2 miljoen terugbetalen, het bedrijf Eeltink in Pekela heeft bijna €71.000 terugbetaald, de samenwerkende gemeenten in Utrecht ruim €48.00 en Van Hall Larenstein ruim €30.000. De bedrijven of instellingen moeten het bedrag terugbetalen vanwege eerder – volgens de EU – onterecht ontvangen subsidies.

De gegevens voor wat betreft de Europese landbouwsubsidies gaan over het boekjaar 2014, dat loopt van 16 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2014.

Door een Europees besluit om volledige openbaarheid van de subsidiegegevens te geven, worden dit jaar ook de gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen gepubliceerd. Natuurlijke personen die €1.250 of minder krijgen worden niet genoemd.

Of registreer je om te kunnen reageren.