Home

Nieuws 6 reacties

4 van 39 natuurvergunningen onterecht

Den Haag - Vier veebedrijven in Overijssel hebben ten onrechte een Natuurbeschermingswetvergunning gekregen van de provincie. Dat is overgebleven van 39 bezwaarprocedures tegen evenzoveel vergunningen die de Mobilisation for the Environment (MOB) had aangespannen tegen de provincie.

MOB kreeg weliswaar in vijftien zaken juridisch gelijk, maar de Raad van State bepaalde dat de vergunning wel in stand kan blijven in elf van die gevallen. In de overige 24 zaken kreeg de provincie gelijk en is de vergunning terecht verleend.

De Raad van State deed woensdag uitspraak in de 39 zaken, die tot één vonnis zijn samengevoegd. De milieuorganisatie MOB maakt bezwaar tegen Natuurbeschermingswetvergunningen, omdat zij vindt dat de extra ammoniakemissie schade doet aan natuurgebieden.

De zaak werd begin dit jaar (15 januari) behandeld bij de Raad van State. De bezwaren betroffen vergunningen die in de loop van april tot juli 2014 door de provincie waren afgegeven aan bedrijven in de gehele provincie.

De bezwaren hadden onder meer betrekking op de saldering van ammoniak. In een enkel geval bleek dat er was gesaldeerd met een bedrijf, waarvan niet vaststond dat daar ook daadwerkelijk ammoniakemissie werd weggenomen. De Raad van State staat saldering alleen toe als vast staat dat de uitstoot van ammoniak ook daadwerkelijk vermindert. Latente ruimte (ongebruikte vergunningen) kanniet worden meegerekend.

In een aantal andere gevallen was niet voor elk Natura 2000-gebied bepaald dat er sprake was van vermindering van de ammoniakbelasting. In de meeste gevallen was wel gekeken naar het dichtstbijzijnde natuurgebied. De Raad van State redeneert dat als de belasting van het dichtstbijzijnde gebied niet toeneemt, dat ook het geval is voor andere gebieden, ook al is dat niet uit en te na onderzocht.

MOB krijgt van de provincie een vergoeding voor de gemaakte kosten. Die zijn door de Raad van State vastgesteld op bijna €11.000.

Laatste reacties

 • koekalf8


  Leuke maar mijn inziens onjuiste redenatie van De Raad van State, dat als er geen toename is van amoniak belasting op het dichts bij zijnde natura 2000 gebied,dat je er dan van uit kan gaan dat op verder afgelegen natura 2000 gebieden ook geen toename is.

  Als je een bedrijf hebt op 2 kilometer van een natura 2000 gebied en je saldeert extern met een bedrijf dat  ligt tussen jouw bedrijf en betreffend natura 2000 gebied in ligt,stel op 250 meter afstand van de rand van het natura 2000 gebied, dan is de kans zeer groot dat je wel toename hebt op een natura 2000 gebied dat in een andere richting van je bedrijf gelegen is.

  Overigs wel een mooie inkomstenbron voor MOB, zo kunnen ze het lang volhouden.

 • haj146


  En zo wordt de MOB weer geld toegespeeld. Kunnen ze weer een paar bezwaren gaan maken. Droevige zaak dat dat structureel maar kan in NL.

 • MEESTER

  Die hele amoniak kwestie is heel verwarrend. Als je een bedrijfsverplaatsing na het referentiejaar heb gehad dan ben je je rechten kwijt dus dan moet je alles aankopen. Ook als je kan aantonen dat je al je vee hebt meegenomen naar een andere lokatie. 

 • info58

  @meester
  Zo zit de huidige regeling in elkaar. Je kunt ook wachten op de PAS en op basis van de huidige dieraantallen wordt je dan min of meer gelegaliseerd. We mogen hopen dat deze opgegeven dieraantallen ook daadwerkelijk vergund worden maar zekerheid geeft niemand daarover.

 • Elevage

  werkelijk om te huilen dat instanties als MOB in stand worden gehouden door de zelfde organisaties waar ze tegen strijden.
  Niks vergoeding geven, dat moete ze maar bij elkaar gaan werken!

 • Kelholt


  De raad van state moet ook arbeid houden!!! Een jager schiet ook niet alle hasen weg.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.